085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Disclaimer

Geplaatst op: 18 juli 2013

Rijbewijsinbeslaggenomen.nl is een handelsnaam van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl

StrafrechtadvocatenNetwerk.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de juistheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. StrafrechtadvocatenNetwerk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

De informatie die op de website wordt aangeboden vormt geen advies. Aan de op de website geplaatste content kunnen geen rechten worden ontleend.


Links

Geplaatst op: 18 juni 2013

StrafrechtadvocatenNetwerk.nl

StrafrechtadvocatenNetwerk.nl is een landelijk netwerk van gespecialiseerde advocaten. De bij ons aangesloten advocaten hebben allen ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van het (verkeers)strafrecht en de CBR-procedure. Zodoende bent u altijd verzekerd van gespecialiseerde rechtsbijstand bij u in de buurt. Er maken verschillende websites deel uit van het netwerk. Via deze websites bieden wij per onderwerp juridische informatie aan. Indien u gespecialiseerde rechtsbijstand nodig hebt, kunt u via een van onze websites uw zaak bij ons aanmelden.

Informatiebrochure-politieverhoor.nl

Wordt u binnenkort door de politie verhoord? Bestel dan een van onze uitgebreide informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor. U kunt de algemene informatiebrochure bestellen waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe het verhoor werkt, welke verhoormethoden de politie hanteert en welke verdedigingsstrategie het beste is. Daarnaast biedt de website ook een informatiebrochure per strafbaar feit waarin specifiek het juridisch kader en de te voeren verweren voor dat feit worden besproken. Met de informatiebrochure staat u een stuk sterker.

Politie-verhoor.nl

Algemene website waarop beknopt de basisinformatie wordt geboden ter voorbereiding op het verhoor bij de politie. De website is niet uitgebreid! Wilt u zich goed voorbereiden op het verhoor bij de politie, bestel dan de informatiebrochure via de link naar informatiebrochure-politieverhoor.nl.

Schadevergoedingnavrijspraak.nl

Via deze website kunt u als gewezen verdachte na sepot, ontslag van rechtsvervolging of vrijspraak u aanmelden om schadevergoeding te vorderen vanwege onterechte detentie, gederfde inkomsten, reis- en verblijfskosten ivm de zitting(en) en kosten van rechtsbijstand.

Rijbewijsinbeslaggenomen.nl

Via deze website kunt u uw zaak aanmelden wanneer uw rijbewijs door justitie in beslag is genomen wegens rijden onder invloed of te hard rijden. Wij verwijzen u door naar een bij ons netwerk aangesloten gespecialiseerde advocaat die voor u al he mogelijke zal doen om uw rijbewijs terug te krijgen.

Rijbewijsongeldigverklaard.nl

Via deze website kunt u uw zaak aanmelden wanneer u te maken krijgt met de vorderingsprocedure van het CBR. Bijv. omdat er een EMA, alcoholslot of onderzoek naar de rijgeschiktheid door het CBR is opgelegd. Wij bekijken voor u de mogelijkheden om bezwaar en beroep in te stellen, en uw rijbewijs terug te krijgen voor zover die ongeldig is verklaard.

CBR-advocaat.nl

Deze website is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar een gespecialiseerde CBR-advocaat. De website bevat veel informatie over de CBR-procedure en alles dat u daarvan kunt verwachten. Wanneer u uw zaak aanmeldt via de website, brengen wij direct in contact met een gespecialiseerde CBR-advocaat.

Onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl

Op deze website bieden wij een uitgebreide informatiebrochure aan, waarmee u zich volledig kunt voorbereiden op het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. In de informatiebrochure staat precies beschreven wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, wat u kunt verwachten, welke vragen er gesteld zullen worden, en met name ook met welke bedoeling die vragen worden gesteld. Door uzelf goed voor te bereiden voorkomt u dat u ten onrechte door de psychiater van het CBR als alcoholist wordt aangemerkt en uw rijbewijs voor minimaal een jaar kwijt raakt.

EigenverklaringsprocedureCBR.nl

Cliënten krijgen onder andere met de eigen verklaringsprocedure van het CBR te maken wanneer hun rijbewijs eerder ongeldig is verklaard, bijvoorbeeld wegens alcohol- of drugsmisbruik. Via een eigen verklaring, en een nieuw onderzoek kunnen zij dan na een jaar hun rijbewijs weer terugkrijgen mits ze tijdens het onderzoek bij de psychiater worden goedgekeurd. Om onze cliënten voor te bereiden op dit onderzoek, dat weer net even iets anders is dan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, hebben wij voor de eigen verklaringsprocedure een aparte informatiebrochure opgesteld die via de website kan worden besteld.

VOG-advocaat.nl

Op deze website kunt u alle informatie vinden die van belang is voor de aanvraag en het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag. Heeft u bericht ontvangen van het COVOG dat zij voornemens zijn om de VOG af te geven? Meld uw zaak dan bij ons aan. Wij zullen hiertegen een zienswijze, en desnoods bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van het COVOG. U kunt uw zaak via de website aanmelden.

Straatverbod-contactverbod.nl

Deze website richt zich zowel op personen die structureel worden lastiggevallen door een ander, en om die reden een straat- en contactverbod willen vorderen, als op degene die van dat lastigvallen worden beschuldigd en zich tegen dit verwijt willen verdedigen. Op de website staat veel informatie over het straat- en contactverbod. Ook kunt u uw zaak via de website aanmelden. Wij brengen u dan in contact met een gespecialiseerde advocaat die u zal bijstaan.

Zedenadvocaat.nl

De rechtsbijstand terzake zedendelicten is een specialisme binnen het strafrecht. Niet alle strafrechtadvocaten staan cliënten bij die verdacht worden een zedendelict. Het vergt ook speciale kennis en ervaring van de advocaten. Op de website zedenadvocaat.nl vindt u alle informatie over de verschillende zedendelicten ter zake waarvan onze advocaten rechtsbijstand verlenen. Via de het aanmeldingsformulier op de website kunnen cliënten hun zaak aanmelden. Wij brengen hen dan in contact met een gespecialiseerde advocaat.

Gijzelingsadvocaat.nl

Bent u of een familielid, kennis of vriend gegijzeld wegens openstaande boetes van het CJIB? Onze gespecialiseerde gijzelingsadvocaten kunnen via een kort geding vaak de persoon weer snel vrij krijgen. Gijzeling is namelijk niet toegestaan wanneer het duidelijk is dat de persoon niet over voldoende middelen beschikt om een boete te kunnen betalen.

Prodeoadvocaatstrafrecht.nl

De website prodeoadvocaatstrafrecht.nl biedt alle informatie over wanneer een rechtzoekende recht heeft op een pro deo advocaat voor strafzaken. Er wordt uitleg gegeven over de wettelijke inkomens- en vermogensgrenzen, de gevallen waarbij u in aanmerking kunt komen voor een pro deo advocaat, en over de wijze waarop de toevoeging wordt verkregen.

Hennepadvocaat-hennepkwekerij.nl

Is er bij u in de woning een hennepkwekerij ontdekt, of wordt u anderszins verdacht van het telen van hennep, dan is het verstandig om zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde hennepadvocaat in te schakelen. De bij ons netwerk aangesloten hennepadvocaten zijn echte specialisten. Zij kunnen u niet alleen bijstaan in verband met de strafzaak, maar ook alle aanverwante zaken. Zij houden het overzicht, en weten altijd wat u het beste kunt verklaren om zo min mogelijk straf of een zo laag mogelijke ontnemingsvordering te krijgen.

Advocaat-verkeersstrafrecht.nl

Het verkeersstrafrecht wordt steeds meer een specialisme binnen het strafrecht. Verdachten krijgen met het verkeersstrafrecht te maken bij o.a. rijden onder invloed, ernstige verkeersongevallen met schuld, verlaten plaats ongeval, gevaarlijk rijgedrag, en rijden tijdens een rijontzegging. Het is voor u belangrijk dat u dan echt wordt bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die precies weet wat er speelt, en welke verweren hij moet voeren om een vrijspraak of in ieder geval zo min mogelijk straf te krijgen. Het behoudt van uw rijbewijs staat daarbij altijd voorop!

ProdeoadvocaatTilburg.nl

Bent u op zoek naar een goede pro deo advocaat in Tilburg en omstreken? Meld dan uw zaak aan via de website, en wij brengen u in contact met een gespecialiseerde pro deo advocaat.

Bijstandsuitkeringadvocaat.nl 

Omdat veel van onze strafrechtelijke clienten ook vaak een geschil hebben met de gemeente over de bijstandsuitkering, hebben een aantal kantoren zich mede gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan clienten in bijstandszaken (Wet werk en bijstand). Op Bijstandsuitkeringadvocaat vindt u alle informatie over bijstandsuitkeringen, en kunt u uw zaak aanmelden voor deskundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat.

—————————————————————————————————————————

LINKPARTNERS

Wij bevelen u de volgende websites van onze linkpartners aan:

Advocatenstart.nl

Advocatenstart.nl is de startpagina voor de advocatuur, en bevat het meest actuele juridische nieuws, literatuur, een overzicht van de opleidingen en cursussen voor advocaten, publicaties, en meer dan 3500 juridische links.

Juridischkennisportaal.nl

Het Juridisch Kennisportaal is een online juridische databank, vergelijkbaar met Wikipedia. Het portaal bevat informatie, documenten, publicaties, jurisprudentie en wet- en regelgeving, met betrekking tot vrijwel alle rechtsgebieden. De informatie is per rechtsgebied en onderwerp overzichtelijk ingedeeld, zodat het voor gebruikers altijd snel is te vinden.

Advocatenkantoorstarten.nl

Advocaten die plannen hebben om op korte termijn een eigen advocatenkantoor te starten moeten eens kijken op Advocatenkantoorstarten.nl. Deze website biedt alles voor de startende advocaat, van een kantoorhandboek tot een goede marketingstrategie. Alles wat een advocaat nodig heeft voor de start en uitvoering van zijn praktijk vindt u hier.

Advosys

Advosys is een online CRM softwarepakket voor de advocatuur. Het is het meest complete, efficiënte en gebruiksvriendelijke pakket dat er op dit moment bestaat. Het softwarepakket is zo ontworpen dat een handeling direct wordt doorgevoerd in alle andere modules. Is er een factuur aangemaakt of een betaling ontvangen, dan wordt dit automatisch in de boekhouding verwerkt. Debiteurenbeheer is een stuk gemakkelijker geworden door het vereenvoudigd versturen van herinneringen en aanmaningen. En de toevoegingsaanvraag verloopt volledig geautomatiseerd op basis van de gegevens uit de relatiemodule. Aan alles is gedacht. Advosys is verkrijgbaar als online en als lokaal pakket voor op uw server.


Regels invordering na gevaarlijk rijgedrag

Geplaatst op: 19 juli 2012

De mogelijkheden voor de Officier van Justitie om het rijbewijs in te vorderen na een verkeersgevaarlijk rijgedrag (overtreding artikel 5 WVW) worden gebaseerd op artikel 164 lid 3 WVW.
Artikel 164 lid 3 WVW bepaalt dat wanneer door de overtreding de verkeersveiligheid ernstig in gevaar is gebracht, de politie het rijbewijs mag invorderen.

De vraag is altijd of de overtreding zo erg was, dat dit de invordering en inhouding van het rijbewijs rechtvaardigt. Om dit te kunnen beoordelen, is het altijd van belang dat zo spoedig mogelijk door de advocaat het proces-verbaal dat door de politie is opgemaakt, wordt opgevraagd.

Zeker wanneer u tevens uw rijbewijs nodig hebt voor uw rijbewijs of andere urgente redenen, adviseren wij u altijd om een klaagschrift in te dienen tegen de inhouding van het rijbewijs.


Algemene voorwaarden

Geplaatst op: 18 juli 2012

Rijbewijsongeldigverklaard is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk, een onafhankelijk netwerk van gespecialiseerde advocaten in heel Nederland.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk: de eenmanszaak Advocatenstart.nl, tevens handelend onder de naam StrafrechtadvocatenNetwerk en StrafrechtadvocatenNetwerk 
 2. Website: een of meer geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door de homepage behorende bij de domeinnamen www.strafrechtadvocatennetwerk.nl, www.schadevergoedingnavrijspraak.nl, www.schadevergoedinginhetstrafrecht.nl, www.strafrechtadvocatenNetwerk.nl, en www.rijbewijsinbeslaggenomen.nl; www.rijbewijsongeldigverklaard.nl  
 3. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de website
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan StrafrechtadvocatenNetwerk tot het verrichten van werkzaamheden of anderszins gebruik maakt van de diensten van StrafrechtadvocatenNetwerk
 5. Schriftelijk: per brief, fax of e-mail

Artikel 2. Algemeen

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van aanmelding en/of opdracht of anderszins aan StrafrechtadvocatenNetwerk verstrekt kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie.
 2. Voorzover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij StrafrechtadvocatenNetwerk daarvan in kennis stellen. 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle opdrachten aan StrafrechtadvocatenNetwerk
 2. Bovendien zijn deze voorwaarden van toepassing op ieder gebruik van de website door gebruiker
 3. In geval van tegenstrijdigheden met de algemene voorwaarden of reglementen (van welke aard of onder welke naam ook) van gebruiker/opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van StrafrechtadvocatenNetwerk, tenzij StrafrechtadvocatenNetwerk die andere voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. StrafrechtadvocatenNetwerk zal nimmer geacht kunnen worden stilzwijgend met voorwaarden van gebruiker/opdrachtgever te hebben ingestemd.

Artikel 4. Opdracht en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Opdrachtgever verstrekt StrafrechtadvocatenNetwerk opdracht door op de website de daartoe bestemde aanvraagformulieren in te vullen en te verzenden. 
 2. De opdracht aan StrafrechtadvocatenNetwerk omvat uitsluitend het vrijblijvend bemiddelen en in contact brengen van opdrachtgever met een strafrechtadvocaat.
 3. Bij uitzondering kan StrafrechtadvocatenNetwerk ook toestaan dat op een andere wijze dan in het vorige lid bepaald schriftelijk of mondeling opdracht wordt verstrekt.
 4. De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijk een schriftelijke of elektronische mededeling van aanvaarding van de opdracht door StrafrechtadvocatenNetwerk dan wel op het moment dat StrafrechtadvocatenNetwerk uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.
 5. StrafrechtadvocatenNetwerk behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgave van reden te weigeren.   

Artikel 5.Verplichtingen opdrachtgever

 1. Het is gebruiker niet toegestaan van de via de website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van – al dan niet – commerciële exploitatie (van enig gedeelte) daarvan door gebruiker of een derde.
 2. Opdrachtgever is verplicht om de aanvraagformulieren volledig en naar waarheid in te vullen. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens en feiten is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit, met inbegrip van de door StrafrechtadvocatenNetwerk gederfde of te derven inkomsten.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van (verval)termijnen. Wanneer u niet binnen de genoemde termijn contact hebt gehad met een advocaat is het uw verantwoordelijkheid om zelf een advocaat te raadplegen.

Artikel 6. Verplichtingen StrafrechtadvocatenNetwerk

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk spant zich in opdrachtgever zo snel mogelijk in contact te brengen met een strafrechtadvocaat. De op de website genoemde termijn van 48 uur is niet bindend, maar slechts een streven van StrafrechtadvocatenNetwerk.
 2. De verplichtingen van StrafrechtadvocatenNetwerk blijven beperkt tot het in contact brengen van opdrachtgever met een advocaat.
 3. StrafrechtadvocatenNetwerk verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever voor zover deze gegevens vallen de geheimhoudingsplicht van een advocaat.

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle strafrechtadvocaten die deel uitmaken van het netwerk van StrafrechtadvocatenNetwerk werken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en – indien u daar niet voor in aanmerking komt – tegen een uurtarief van € 120,00 excl. BTW per uur. 
 2. Het exacte honorarium wordt door de strafrechtadvocaat in overleg met opdrachtgever overeengekomen.
 3. De door StrafrechtadvocatenNetwerk opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting
 4. Het opstellen en indienen van een verzoekschrift tot schadevergoeding ex artikel 89 en/of 591(a) Sv. is gratis.

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden van de informatie, producten en/of diensten die via de website worden verschaft
 2. Evenmin aanvaardt StrafrechtadvocatenNetwerk aansprakelijkheid voor het gebruik van de website of voor de (niet) bereikbaarheid
 3. StrafrechtadvocatenNetwerk is niet aansprakelijk voor een eventueel toerekenbaar tekortschieten van de strafrechtadvocaat waarmee opdrachtgever via StrafrechtadvocatenNetwerk in contact is gebracht. 
 4. StrafrechtadvocatenNetwerk aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor het niet (tijdig) in contact brengen van opdrachtgever met een advocaat. Opdrachtgever heeft een eigen verplichting om de eventueel lopende termijnen voor onder andere het indienen van een verzoekschriften, klaag- of bezwaarschriften, en het instellen van hoger beroep of cassatie.

Artikel 9. Overmacht

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan StrafrechtadvocatenNetwerk niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, waaronder storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschorten.
 4. Wanneer overmacht langer dan twee maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat uit die ontbinding een verplichtingen tot schadevergoeding voortvloeit.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst of uit andere bron van elkaar hebben verkregen behoudens het geval dat StrafrechtadvocatenNetwerk op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is de informatie te verstrekken voorzover de informatie niet valt onder het verschoningsrecht van de advocaat.

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrecht

 1. Alle informatie op de website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StrafrechtadvocatenNetwerk. 
 2. Voorts zijn alle door StrafrechtadvocatenNetwerk verstrekte (proces)stukken, adviezen, overeenkomsten, en andere gegevens uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van StrafrechtadvocatenNetwerk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

Artikel 13. Geschillen

 1. De rechtbank Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft StrafrechtadvocatenNetwerk het recht om het geschil voor te leggen aan de voor de volgens de wet bevoegde rechter
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beëindigen.

Artikel 14.Toepasselijk recht 

 1. De overeenkomsten tussen StrafrechtadvocatenNetwerk en opdrachtgever en/of gebruiker worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

Rijbewijs ingenomen | ingevorderd | ongeldig verklaard na gebruik van alcohol

Geplaatst op: 19 juni 2012

Heeft de politie uw rijbewijs ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol, dan is het afhankelijk van de hoogte van het adem- of bloedalcoholgehalte of u uw rijbewijs terug krijgt. Verder kunnen uw persoonlijke omstandigheden ook een rol spelen. Wanneer u uw rijbewijs dringend nodig heeft voor uw werk of om andere belangrijke redenen, dan kan de rechter besluiten om het rijbewijs (voorlopig) aan u terug te geven.

Wanneer rijbewijs ingevorderd?

Wanneer u tijdens een alcoholonderzoek meer dan 570 µgl blaast (oftewel 1,3‰) wordt het rijbewijs direct ingevorderd. Bij beginnend bestuurders wordt het rijbewijs al ingevorderd bij 350 µgl (oftewel 0,8‰). Het rijbewijs wordt vervolgens naar de officier van justitie gestuurd, die moet beoordelen wat er mee gaat gebeuren. Omdat per 1 juni 2011 de wet is aangescherpt, kan de officier van justitie voortaan al direct beslissen tot inhouding van het rijbewijs voor enkele maanden.

Klaagschrift indienen

Pas wanneer uw rijbewijs ingenomen, merkt u echt hoe afhankelijk wij tegenwoordig van dat roze papiertje zijn. Het is daarom zaak om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Wij kunnen u hierbij helpen. Het alcoholonderzoek is met waarborgen omkleed. De politie moet zich strikt houden aan bij bepaalde voorschriften, en wanneer die niet worden nageleefd, leidt dit tot onrechtmatig verkregen bewijs. Maar ook wanneer aan alle voorschriften is voldaan, is het vaak mogelijk om uw rijbewijs op grond van uw persoonlijke omstandigheden terug te krijgen. Het is daarom altijd aan te raden om u zo snel mogelijk bij te laten staan door een advocaat, die voor u controleert of aan alle voorschriften is voldaan.
Daarnaast kan de advocaat een klaagschrift indienen tegen de inhouding van uw rijbewijs of op zitting teruggave vragen omdat u een dringend belang hebt om uw rijbewijs te behouden (bijv. in verband met uw werk, woon-werk-verkeer dat niet met OV kan, medische redenen.

Rechtsbijstand tijdens zitting

Daarnaast kan de advocaat u bijstaan tijdens de zitting. Een gespecialiseerde advocaat kan vooraf toetsen of de politie aan alle voorschriften heeft voldaan die gelden voor het alcoholonderzoek. Wanneer hierbij fouten zijn gemaakt, dient dit al te leiden tot vrijspraak. Maar ook wanneer alle voorschriften zijn nageleefd, is de rechtsbijstand door een advocaat aan te bevelen. De advocaat kan er mogelijk voor zorgen dat u uw rijbewijs kunt behouden en/of matiging van een op te leggen geldboete bepleiten.

Gespecialiseerde advocaten

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het verkeersstrafrecht en weten precies hoe zij uw rijbewijs zo snel mogelijk terug moeten krijgen. Ook kunnen ze u bijstaan op zitting. Met een gespecialiseerde advocaat hebt u meer kans op vrijspraak of om een lagere straf te krijgen. Bovendien hanteren onze advocaten speciale lage tarieven zodat u nooit teveel betaalt.


Regels invordering na gebruik van alcohol

Geplaatst op: 19 juni 2012

Artikel 164 WVW bepaalt wanneer de politie het rijbewijs mag invorderen na rijden onder invloed. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een beginnend bestuurder, die zijn/haar rijbewijs minder dan 5 jaar geleden heeft behaald, en een normaal bestuurder.

Bij een beginnend bestuurder is er eerder sprake van een overschrijding van het maximaal toegestane alcoholpromillage (na een bloedproef) of ademalcoholgehalte (na een blaastest), en wordt ook eerder het rijbewijs ingevorderd en ingehouden. Het rijbewijs wordt al ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van meer dan 350 µgl oftewel 0,8‰.
Waar men vroeger nog uw rijbewijs terug kreeg wanneer bij een beginnend bestuurder het ademalcoholgehalte niet meer dan 570 µgl (oftewel 1,3‰) bedroeg, en het de eerste keer betrof, is de kans tegenwoordig veel kleiner dat de officier van justitie ambtshalve tot teruggave besluit. Per 1 juni 2011 is de wet gewijzigd waardoor de officier van justitie veel eerder bevoegd is om het rijbewijs voor een lange periode in te houden.
U kunt uw rijbewijs dan alleen nog terug krijgen door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank.

In tabel:

BEGINNEND BESTUURDER
(rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit)
Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
Maximaal toegestaan > 88 µgl >0,2 ‰
Invorderen en inhouden >350 µgl >0,8

Bij een normaal bestuurder is er sprake van een overschrijding van het maximaal toegestane ademalcoholgehalte (na een blaastest) of alcoholpromillage (na een bloedproef) bij respectievelijk meer 220 µgl dan oftewel 0,5‰. Het rijbewijs wordt ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van meer dan 570 µgl oftewel 1,3‰. Ook voor bestuurders die langer dan vijf jaar over een rijbewijs beschikken, geldt de aanscherping van de wet. Vanaf 570 µgl is de officier van justitie ook bevoegd tot inhouding.

In tabel:

NORMAAL BESTUURDER Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
Maximaal toegestaan >220 µgl >0,5 ‰
Invordering >570 µgl >1,3 ‰

Procedure rijbewijs terug na alcohol

Geplaatst op: 19 juni 2012

Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar de officier van justitie in het  arrondissement waar u bent aangehouden. De officier van justitie moet binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven.

Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan het CVOM  te sturen. De toegewezen advocaat zal dit – in overleg met u – zo spoedig mogelijk doen. Ondertussen worden alvast voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een klaagschrift voor het geval de officier van justitie besluit tot inhouding van het rijbewijs. Ook zal de advocaat het proces-verbaal opvragen bij justitie zodat direct kan worden nagaan of de politie zich heeft gehouden aan alle regels en voorschriften die in acht genomen moeten worden bij het alcoholonderzoek.

Wanneer de officier van justitie inderdaad besluit om uw rijbewijs in te houden, kan de advocaat op korte termijn het klaagschrift indienen bij de rechtbank. Hierdoor gaat geen kostbare tijd verloren zodat u nog sneller over uw rijbewijs kunt beschikken. U hebt al een uitgebreid klaagschrift voor € 475,00.

Vrij snel na de indiening van het klaagschrift ontvangt u een oproeping voor een zitting bij de rechtbank.  Tijdens die zitting zal het klaagschrift worden behandeld en zal worden beoordeeld of u uw rijbewijs terug zult krijgen. Met name uw persoonlijke omstandigheden kunnen hier van doorslaggevend belang zijn. Heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk, medische redenen of spelen er andere zwaarwegende omstandigheden, meld dit dan altijd aan de advocaat.

TIPS

1) Verklaring werkgever
U hebt een grotere kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt u uw rijbewijs dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verrichten van uw werkzaamheden en/of voor het woon-werk verkeer. Een verklaring van uw werkgever ter onderbouwing van deze noodzaak kan altijd helpen.

Meer over verklaring werkgever>

2) Brief sturen aan Officier van Justitie
U kunt alvast zelf een brief sturen naar de Officier van Justitie sturen om uw rijbewijs terug te krijgen. In de brief legt u bijvoorbeeld uit dat het rijden onder invloed een incident is geweest, dat u er veel spijt van heeft en dat u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk.

Meer over brief aan Officier van Justitie>

Gespecialiseerde advocaat

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk uw rijbewijs terugkrijgt. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in dit soort procedures en weten precies wat zij moeten aanvoeren om de kans te vergroten dat het rijbewijs an u wordt teruggegeven. Meld uw zaak daarom zo spoedig mogelijk bij ons aan. Wij zullen u vervolgens in contact brengen met een van de gespecialiseerde advocaten uit ons netwerk.


Geplaatst op: 19 juni 2012

Wanneer u tijdens de maximumsnelheid met 50 km/u of meer hebt overschreden, wordt wordt het rijbewijs direct ingevorderd. Het rijbewijs wordt vervolgens naar de officier van justitie gestuurd, die moet beoordelen wat er mee gaat gebeuren. Omdat per 1 juni 2011 de wet is aangescherpt, kan de officier van justitie voortaan zelfs bij een overschrijding van 50 km/u of meer het rijbewijs voor enkele maanden inhouden. Vroeger was dat pas bij 70 km/u of meer of bij recidive.

Met name wanneer u uw rijbewijs kwijt bent, merkt u pas echt hoe afhankelijk wij tegenwoordig van dat roze papiertje en onze auto zijn. Het is daarom zaak om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Wij kunnen u hierbij helpen. Wij zullen allereerst nagaan of de snelheidscontrole volgens de wettelijke voorschriften is verlopen, en of de snelheidsmeting verder juist is uitgevoerd. Zijn er fouten gemaakt, dan kan dat al leiden tot teruggave van het rijbewijs. Maar ook wanneer aan alle voorschriften is voldaan, is het vaak mogelijk om uw rijbewijs op grond van uw persoonlijke omstandigheden terug te krijgen. Het is daarom altijd aan te raden om u zo snel mogelijk bij te laten staan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het (verkeers)strafrecht en weten precies hoe zij uw rijbewijs zo snel mogelijk terug moeten krijgen.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Procedure rijbewijs terug na drugs

Geplaatst op: 19 juni 2012

De procedure om uw rijbewijs terug te krijgen na rijden onder invloed van drugs, verloopt hetzelfde als na gebruik van alcohol.

Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar de officier van justitie in het arrondissement waar u bent aangehouden. De officier van justitie moet binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven.

Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan het CVOM te sturen. De toegewezen advocaat zal dit – in overleg met u – zo spoedig mogelijk doen. Ondertussen worden alvast voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een klaagschrift voor het geval de officier van justitie besluit tot inhouding van het rijbewijs. Ook zullen de advocaat het proces-verbaal opvragen bij justitie zodat direct kan worden nagaan of aan alle voorschriften is voldaan.

Wanneer de officier van justitie inderdaad besluit om uw rijbewijs in te houden, kan de advocaat op korte termijn het klaagschrift indienen bij de rechtbank. Hierdoor gaat geen kostbare tijd verloren zodat u nog sneller over uw rijbewijs kunt beschikken.

Vrij snel na de indiening van het klaagschrift ontvangt u een oproeping voor een zitting bij de rechtbank. Tijdens die zitting zal het klaagschrift worden behandeld en zal worden beoordeeld of u uw rijbewijs terug zult krijgen. Met name uw persoonlijke omstandigheden kunnen hier van doorslaggevend belang zijn. Heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk, medische redenen of spelen er andere zwaarwegende omstandigheden, meld dit dan altijd aan de advocaat.


Procedure rijbewijs terug na te hard rijden

Geplaatst op: 19 juni 2012

De procedure om het rijbewijs terug te krijgen na een snelheidsoverschrijding verloopt in grote lijnen hetzelfde als bij rijden onder invloed.
Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar de officier van justitie in het arrondissement waar u bent aangehouden. De officier van justitie moet binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven.

Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan het CVOM te sturen. De toegewezen advocaat zal dit – in overleg met u – zo spoedig mogelijk doen. Ondertussen worden alvast voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een klaagschrift voor het geval de officier van justitie besluit tot inhouding van het rijbewijs. Ook zal de advocaat het proces-verbaal bij justitie opvragen om te beoordelen of de snelheidsmeting juist is verricht.

Wanneer de officier van justitie inderdaad besluit om uw rijbewijs in te houden, kan de advocaat op korte termijn het klaagschrift indienen bij de rechtbank. Hierdoor gaat geen kostbare tijd verloren zodat u nog sneller over uw rijbewijs kunt beschikken.

Vrij snel na de indiening van het klaagschrift ontvangt u een oproeping voor een zitting bij de rechtbank. Tijdens die zitting zal het klaagschrift worden behandeld en zal worden beoordeeld of u uw rijbewijs terug zult krijgen. Met name uw persoonlijke omstandigheden kunnen hier van doorslaggevend belang zijn. Heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk, medische redenen of spelen er andere zwaarwegende omstandigheden, meld dit dan altijd aan de advocaat.

TIPS

1) Verklaring werkgever
U hebt een grotere kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt u uw rijbewijs dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verrichten van uw werkzaamheden en/of voor het woon-werk verkeer. Een verklaring van uw werkgever ter onderbouwing van deze noodzaak kan altijd helpen.

Meer over verklaring werkgever>

2) Brief sturen aan Officier van Justitie
U kunt alvast zelf een brief sturen naar de Officier van Justitie sturen om uw rijbewijs terug te krijgen. In de brief legt u bijvoorbeeld uit dat het rijden onder invloed een incident is geweest, dat u er veel spijt van heeft en dat u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk.

Meer over brief aan Officier van Justitie>

Gespecialiseerde advocaat

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk uw rijbewijs terugkrijgt. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in dit soort procedures en weten precies wat zij moeten aanvoeren om de kans te vergroten dat het rijbewijs an u wordt teruggegeven. Meld uw zaak daarom zo spoedig mogelijk bij ons aan. Wij zullen u vervolgens in contact brengen met een van de gespecialiseerde advocaten uit ons netwerk.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden