085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Rijbewijs in beslag genomen | ingevorderd | ongeldig verklaard | afgepakt na gevaarlijk rijgedrag

Geplaatst op: 01 juli 2019

De politie heeft de bevoegdheid om het rijbewijs in te vorderen wanneer door een overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht. Bij gevaarlijk rijgedrag gaat het om een overtreding van het kapstokartikel 5 WVW.
In de praktijk komt het erop neer dat de politie enige tijd een bestuurder volgt en hiervan een zogenaamd proces-verbaal van bevindingen opmaakt. Indien de politie meent dat er sprake is van verkeersgevaarlijk rijgedrag, vorderen zij het rijbewijs in.

Vaak is het de vraag of de politieagenten alles wel goed hebben kunnen zien. De politieagenten kunnen dan als getuige worden gehoord teneinde eventuele onjuistheden in hun verklaringen aan te kunnen tonen.
Maar zelfs als het klopt wat de politie heeft verklaard, bestaat de mogelijkheid om op grond van uw persoonlijke omstandigheden (werk, medische redenen, etc) het rijbewijs terug te krijgen. Zeker wanneer het de eerste keer betreft dat u hiervoor bent staande gehouden, heeft u een goede kans om uw rijbewijs terug te krijgen. Wij kunnen u hierbij helpen. Wij zullen namens u een klaagschrift indienen bij de rechtbank en direct een afschrift opvragen van het proces-verbaal dat de politie heeft opgemaakt. Zeker in dit soort zaken is het van belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het (verkeers)strafrecht en weten precies hoe zij uw rijbewijs zo snel mogelijk terug moeten krijgen.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Rijbewijs ingenomen | ingevorderd wegens verkeersongeluk

Geplaatst op: 01 juli 2019

Is uw rijbewijs ingenomen door de politie wegens betrokkenheid bij en verkeersongeluk, dan is het afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de mate van schuld aan het verkeersongeluk, en uw persoonlijke belangen of u het rijbewijs terug krijgt. Een ingevorderd rijbewijs wordt door de politie naar het CVOM gestuurd. De officier van justitie zal dan beoordelen of u het rijbewijs terug krijgt, of dat het rijbewijs voor een bepaalde periode wordt ingehouden. Wanneer de inhouding van het rijbewijs langer duurt dan 6 maanden, moet u tussentijds bij de rechter verschijnen. Wilt u eerder al het ingevorderde rijbewijs terug krijgen, dan kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Aan de rechtbank vraagt u teruggave van het ingenomen rijbewijs.

Wij kunnen u helpen om uw rijbewijs terug te krijgen en zullen u bijstaan indien u later wellicht door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd.
Wij zullen direct het proces-verbaal van de aanrijding opvragen. Samen met u zal de advocaat de beste verdedigingsstrategie bepalen. Indien daartoe gronden aanwezig zijn, zal de advocaat tevens een klaagschrift indienen bij de rechtbank om uw rijbewijs terug te vragen.

Ook kunnen onze advocaten u bijstaan wanneer u later (alsnog) gedagvaard wordt om bij de rechtbank te verschijnen. Zeker bij een ernstig verkeersongeluk waarbij een ander zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen, of waarbij dodelijke slachtoffer zijn te betreuren, is de bijstand van een gespecialiseerde advocaat noodzakelijk. In dat soort zaken wordt u namelijk vervolgd voor overtreding van art. 6 WVW; het veroorzaken van een verkeersongeluk door schuld. Afhankelijk van de mate van schuld en de ernst van het letsel kunnen er straffen worden opgelegd tot 9 jaar gevangenisstraf en 5 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten zijn allen gespecialiseerd in het verkeersstrafrecht en hebben jarenlange ervaring met het verlenen van rechtsbijstand aan verdachten die worden verweten een verkeersongeluk te hebben veroorzaakt. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, bent u verzekerd van deskundige rechtsbijstand tegen een betaalbaar tarief.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Rijbewijs in beslag genomen | ingevorderd | ongeldig verklaard | afgepakt na te hard rijden

Geplaatst op: 01 juli 2019

Wanneer u tijdens de maximumsnelheid met 50 km/u of meer hebt overschreden, wordt wordt het rijbewijs direct ingevorderd. Het rijbewijs wordt vervolgens naar de officier van justitie gestuurd, die moet beoordelen wat er mee gaat gebeuren. Omdat per 1 juni 2011 de wet is aangescherpt, kan de officier van justitie voortaan zelfs bij een overschrijding van 50 km/u of meer het rijbewijs voor enkele maanden inhouden. Vroeger was dat pas bij 70 km/u of meer of bij recidive.

Met name wanneer u uw rijbewijs kwijt bent, merkt u pas echt hoe afhankelijk wij tegenwoordig van dat roze papiertje en onze auto zijn. Het is daarom zaak om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Wij kunnen u hierbij helpen. Wij zullen allereerst nagaan of de snelheidscontrole volgens de wettelijke voorschriften is verlopen, en of de snelheidsmeting verder juist is uitgevoerd. Zijn er fouten gemaakt, dan kan dat al leiden tot teruggave van het rijbewijs. Maar ook wanneer aan alle voorschriften is voldaan, is het vaak mogelijk om uw rijbewijs op grond van uw persoonlijke omstandigheden terug te krijgen. Het is daarom altijd aan te raden om u zo snel mogelijk bij te laten staan door een advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het (verkeers)strafrecht en weten precies hoe zij uw rijbewijs zo snel mogelijk terug moeten krijgen.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Rijbewijs terug

Geplaatst op: 01 juli 2019

Direct hulp om uw rijbewijs terug te krijgen

Geplaatst op 27 oktober 2013

Wij helpen u om uw rijbewijs terug te krijgen wanneer deze door de politie is ingevorderd wegens…

Gespecialiseerde advocaten

Rijbewijsinbeslaggenomen.nl is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl; een kwaliteitsnetwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een in het verkeersstrafrecht gespecialiseerde advocaat bij u in de regio. Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben meer dan 5 jaar ervaring met de bijstand van clienten wiens rijbewijs door de politie is ingevorderd. Zij weten precies wat ze moeten doen om uw rijbewijs zo snel mogelijk voor u terug te krijgen.

Laagste tarieven

Via ons netwerk krijgt u niet alleen gespecialiseerde rechtsbijstand, maar wij bieden ook de laagste tarieven. Daardoor bent u verzekerd van deskundige rechtsbijstand tegen een betaalbare prijs.

Onze advocaten werken ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, beter bekend als een pro deo advocaat. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en vermogen twee jaar terug. Dat is de basis waarop een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt beoordeeld. Indien u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, betaalt u hoogstens een geringe eigen bijdrage, die u in bepaalde gevallen ook nog eens terug kunt krijgen via de bijzondere bijstand bij een Wwb-uitkering.

Komt u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking, dan hanteren de bij ons netwerk aangesloten advocaten een honorarium van slechts € 135,00 excl. BTW per uur. Dit is een speciaal overeengekomen voordeeltarief dat alleen geldt voor aanmeldingen via deze website.

Direct hulp

Wilt u direct geholpen worden, dan verzoek wij u om het aanmeldformulier nieuwe zaak zo volledig mogelijk in te vullen. Wij sturen dit dan onmiddellijk door naar de advocaat bij u in de regio die dan binnen 24 uur (tijdens werkdagen) contact met u zal opnemen om de zaak verder te bespreken. Het aanmelden van uw zaak via onze website is gratis en geheel vrijblijvend. Uw aanmelding verplicht u dus tot niets. De beslissing om met de advocaat in zee te gaan, kunt u altijd later nog nemen.

 

 

Lees meer ›

 


Rijbewijs ingenomen | ingevorderd | ongeldig verklaard na gebruik van alcohol

Geplaatst op: 01 juli 2019

Heeft de politie uw rijbewijs ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol, dan is het afhankelijk van de hoogte van het adem- of bloedalcoholgehalte of u uw rijbewijs terug krijgt. Verder kunnen uw persoonlijke omstandigheden ook een rol spelen. Wanneer u uw rijbewijs dringend nodig heeft voor uw werk of om andere belangrijke redenen, dan kan de rechter besluiten om het rijbewijs (voorlopig) aan u terug te geven.

Wanneer rijbewijs ingevorderd?

Wanneer u tijdens een alcoholonderzoek meer dan 570 µgl blaast (oftewel 1,3‰) wordt het rijbewijs direct ingevorderd. Bij beginnend bestuurders wordt het rijbewijs al ingevorderd bij 350 µgl (oftewel 0,8‰). Het rijbewijs wordt vervolgens naar de officier van justitie gestuurd, die moet beoordelen wat er mee gaat gebeuren. Omdat per 1 juni 2011 de wet is aangescherpt, kan de officier van justitie voortaan al direct beslissen tot inhouding van het rijbewijs voor enkele maanden.

Klaagschrift indienen

Pas wanneer uw rijbewijs ingenomen, merkt u echt hoe afhankelijk wij tegenwoordig van dat roze papiertje zijn. Het is daarom zaak om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Wij kunnen u hierbij helpen. Het alcoholonderzoek is met waarborgen omkleed. De politie moet zich strikt houden aan bij bepaalde voorschriften, en wanneer die niet worden nageleefd, leidt dit tot onrechtmatig verkregen bewijs. Maar ook wanneer aan alle voorschriften is voldaan, is het vaak mogelijk om uw rijbewijs op grond van uw persoonlijke omstandigheden terug te krijgen. Het is daarom altijd aan te raden om u zo snel mogelijk bij te laten staan door een advocaat, die voor u controleert of aan alle voorschriften is voldaan.
Daarnaast kan de advocaat een klaagschrift indienen tegen de inhouding van uw rijbewijs of op zitting teruggave vragen omdat u een dringend belang hebt om uw rijbewijs te behouden (bijv. in verband met uw werk, woon-werk-verkeer dat niet met OV kan, medische redenen.

Rechtsbijstand tijdens zitting

Daarnaast kan de advocaat u bijstaan tijdens de zitting. Een gespecialiseerde advocaat kan vooraf toetsen of de politie aan alle voorschriften heeft voldaan die gelden voor het alcoholonderzoek. Wanneer hierbij fouten zijn gemaakt, dient dit al te leiden tot vrijspraak. Maar ook wanneer alle voorschriften zijn nageleefd, is de rechtsbijstand door een advocaat aan te bevelen. De advocaat kan er mogelijk voor zorgen dat u uw rijbewijs kunt behouden en/of matiging van een op te leggen geldboete bepleiten.

Gespecialiseerde advocaten

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het verkeersstrafrecht en weten precies hoe zij uw rijbewijs zo snel mogelijk terug moeten krijgen. Ook kunnen ze u bijstaan op zitting. Met een gespecialiseerde advocaat hebt u meer kans op vrijspraak of om een lagere straf te krijgen. Bovendien hanteren onze advocaten speciale lage tarieven zodat u nooit teveel betaalt.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden