085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Duur rijverbod na rijden onder invloed van alcohol

Geplaatst op: 12 juni 2019

Een rijverbod wordt opgelegd aan bestuurders die hebben gereden onder invloed van alcohol. De duur van het rijverbod is afhankelijk van de hoogte van het ademalcoholgehalte dat tijdens de blaastest op het politiebureau is vastgesteld. In alle gevallen krijgt u bij overschrijding van de maximale hoeveelheid alcohol (88 µgl voor beginnend bestuurders, en 220 µgl voor gevorderde bestuurders met meer dan 5 jaar een rijbewijs) een rijverbod opgelegd.


Rijverbod in de wet

Het rijverbod is geregeld in artikel 162 WVW. Dit artikel luidt:

Artikel 162 WVW – rijverbod
1. Een van de in artikel 159, onderdeel a, bedoelde personen kan de bestuurder van een voertuig van wie, uit het in artikel 160, vijfde lid, bedoelde onderzoek of op andere wijze, naar het oordeel van die persoon gebleken is dat hij onder zodanige invloed van het gebruik van een stof als bedoeld in artikel 8, eerste lid, verkeert, dat hij onvoldoende in staat is een voertuig behoorlijk te besturen, een rijverbod opleggen voor de tijd gedurende welke redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze toestand zal voortduren tot ten hoogste vierentwintig uren. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op degene die aanstalten maakt een voertuig te gaan besturen.
2. De opsporingsambtenaar die een rijverbod oplegt, legt dit vast in een beschikking die het tijdstip van ingang en de duur van het verbod bevat.
3. Het is degene aan wie een rijverbod als bedoeld in het eerste lid is opgelegd, verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen gedurende de tijd waarvoor dat rijverbod geldt.

Duur rijverbod

De duur van het rijverbod is afhankelijk van het vastgestelde ademalcoholgehalte. Bij beginned bestuurders wordt eerder een rijverbod opgelegd, en is de duur van het rijverbod langer bij een zelfde ademalcoholgehalte ten opzichte van een gevorderde bestuurder. In tabel ziet het er als volgt uit:

 Beginnend bestuurder Onderzoeksresultaat ademalcoholgehalte in µgl (na blaastest) Gevorderd bestuurder
1 uur 90 – 155 *
2 uur 156 – 219 *
3 uur 220 – 285 1 uur
4 uur 286 – 350 2 uur
5 uur 351 – 415 3 uur
6 uur 416 – 480 4 uur
7 uur 481 – 545 5 uur
8 uur 546 – 610 6 uur
9 uur 611 – 675 7 uur
10 uur 676 – 740 8 uur
11 uur 741 – 805 9 uur
12 uur 806 – 870 10 uur
13 uur 871 – 935 11 uur
14 uur 936 – 1000 12 uur
15 uur 1001 – 1065 13 uur
16 uur 1066 – 1130 14 uur
17 uur 1131 – 1195 15 uur
18 uur 1196 – 1260 16 uur
19 uur 1261 – 1325 17 uur
20 uur 1326 – 1390 18 uur
21 uur 1391 – 1455 19 uur
22 uur 1456 – 1520 20 uur
23 uur 1521 – 1585 21 uur
24uur 1586 – 1650 22 uur
25 uur 1651 – 1715 23 uur
26 uur 1716 – 1780 24uur


Rijverbod als indicatie

Vaak weten clienten mij niet te melden hoeveel zij nu precies hebben geblazen. Dit is wel belangrijk om te weten voor een advocaat, zodat hij op basis daarvan een inschatting kan maken van het verdere traject met justitie en het CBR. De hoogte van de boete, ontzegging van de rijbevoegdheid en de door het CBR op te leggen maatregel is afhankelijk van het ademalcoholgehalte dat is vastgesteld.

De politie is verplicht om na een blaastest direct de uitslag te melden, ook met het oog op het laten verrichten van een tegenonderzoek wanneer u het niet eens bent met de uitslag.

Mocht de politie de uitslag niet aan u hebben gemeld, of bent u de uitslag vergeten, dan kunt u altijd via bovenstaande tabel een indicatie krijgen van het ademalcoholgehalte op basis van de duur van het rijverbod dat aan u is opgelegd.


Advocaat gespecialiseerd in verkeersongevallen

Geplaatst op: 30 juli 2013

Wanneer u betrokken raakt bij een verkeersongeval is dat al vervelend, maar het is extra vervelend wanneer u door de politie ook nog eens als verdachte wordt aangemerkt. Wanneer u als verdachte moet worden gehoord of wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen om voor de rechter te verschijnen, is het erg belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat die gespecialiseerd in verkeersongevallen.


Gevolgen verkeersongeval

De gevolgen van een verkeersongeval kunnen groot zijn. Zeker bij ernstige verkeersongevallen, kunnen de straffen oplopen tot een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid, en zelfs tot gevangenisstraffen. 

U kunt echter alleen worden veroordeeld wanneer u schuld hebt aan het verkeersongeval. De rechter moet dan op basis van de bewijsmiddelen kunnen vaststellen dat u een aanmerkelijk verwijt valt te maken ten aanzien van het onstaan van het ongeval. De rechter beoordeelt dit op grond van een rapport van de verkeersongevallenanalyse, getuigenverklaringen, uw eigen verklaring, en eventuele overige bewijzen. 

Uit ervaring kunnen wij zeggen dat er soms te gemakkelijk wordt aangenomen dat de verdachte schuld heeft aan het ongeval. Te snel wordt vertrouwd op de juistheid van de rapportages van de verkeersongevallenanalyse en de verklaringen van getuigen. Het is belangrijk dat u zich niet hierbij neerlegd, maar vecht tegen de verdenking. 

Advocaat verkeersongevallen

En u staat hierin niet alleen! Het is belangrijk dat u hierbij wordt bijgestaan door een in verkeersongevallen gespecialiseerde advocaat die weet waar het om gaat, die de bewijsmiddelen op juistheid kan beoordelen, die getuigen gaat horen, en die zelf ook nauwe contacten heeft met onderzoeksbureaus voor het verrichten van een tegenonderzoek. 
Niet iedere strafrechtadvocaat is in staat om u een goede verdediging te bieden. Het verkeersstrafrecht is een specialistisch rechtsterrein, dat vraagt om de bijstand door een gespecialiseerd advocaat. Wanneer u besluit om uw zaak bij ons aan te melden, brengen wij u in contact met een in verkeersongevallen gespecialiseerde advocaat die zal vechten voor uw zaak.

> Meer informatie rechtsbijstand bij verkeersongevallen


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden