085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Rijbewijs kwijt na alcohol

Geplaatst op: 12 juni 2019

Wanneer u gepakt wordt wegens het rijden onder invloed van alcohol, loopt u het risico uw rijbewijs kwijt te raken. Of u werkelijk uw rijbewijs kwijt raakt, is afhankelijk van de hoogte van het ademalcoholgehalte of bloedalcoholgehalte is vastgesteld. Het rijbewijs raakt u niet zomaar kwijt wegens rijden onder invloed. U raakt het rijbewijs pas kwijt wanneer u ongeveer 2,5x de toegestane hoeveelheid alcohol drinkt. Beginnend bestuurders raken hun rijbewijs al kwijt bij een lager alcoholgehalte; ongeveer 1,5x de toegestane hoeveelheid.


Wanneer rijbewijs kwijt wegens alcohol?

In de wet staat precies beschreven in welke gevallen een bestuurder het rijbewijs kwijt raakt na rijden onder invloed. De wet maak hierin onderscheid tussen beginnend bestuurders, en bestuurders die al meer dan 5 jaar een rijbewijs hebben. Beginnend bestuurders raken hun rijbewijs al kwijt bij een ademalcoholgehalte van 350 µg/l, oftewel een bloedalcoholgehalte 0,8‰; Ervaren bestuurders raken hun rijbewijs kwijt bij een ademalcoholgehalte van 570 µg/l, oftewel een bloedalcoholgehalte 1,3 ‰.

> Meer informatie regels rijbewijs kwijt na alcohol

Procedure rijbewijs kwijt

Wanneer de politie uw rijbewijs afpakt wegens rijden onder invloed van alcohol, bent u het in ieder geval de eerste 10 dagen kwijt. Deze termijn zal de officier van justitie gebruiken om te beslissen hoe lang u uw rijbewijs kwijt zullen raken. U kunt de beslissing van de officier van justitie proberen te beinvloeden door een brief aan de officier van justitie toe te sturen. U kunt ook direct al een klaagschrift bij de rechtbank indienen om uw rijbewijs terug te vragen.

> Zelf brief aan officier van justitie sturen
> Voorbeeldbrief officier van justitie
> Klaagschrift na ingevorderd rijbewijs

Rechtsbijstand gespecialiseerde advocaat

Wanneer u uw rijbewijs kwijt bent, wilt u deze uiteraard zo spoedig mogelijk terug. U kunt zelf een brief sturen aan de officier van justitie, waarin u vraagt om teruggave van het rijbewijs, en (later) kunt u zelf een klaagschrift indienen na inhouding van het rijbewijs, maar als het rijbewijs echt belangrijk voor u is, doet u er verstandig aan om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan namens u een brief sturen en/of een klaagschrift indienen bij de rechtbank om uw ingevorderde rijbewijs terug te krijgen.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat bij u in de regio. Wij werken samen met verschillende advocaten in heel Nederland, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.

> Advocaat nodig na ingevorderd rijbewijs
> Werkwijze advocaten


Rijbewijs kwijt

Geplaatst op: 02 november 2013

Rijbewijs kwijt na dronken rijden

Geplaatst op 04 december 2015

Wanneer u bent aangehouden vanwege dronken rijden, loopt u het risico om het rijbewijs kwijt te raken. Of u daadwerkelijk het rijbewijs kwijt raakt bij dronken rijden, is afhankelijk van het alcoholgehalte.

Tegenwoordig loopt u het risico om via 3 procedures het rijbewijs kwijt te raken bij dronken rijden:

  1. Strafrecht; rijbewijs kwijt door invordering na dronken rijden
  2. CBR; rijbewijs kwijt door ongeldig verklaring na dronken rijden
  3. RDW; rijbewijs kwijt door ongeldig verklaring bij recidief dronken rijden

Strafrecht bij dronken rijden

Bij dronken rijden raakt u het rijbewijs kwijt vanaf een ademalcoholgehalte 570 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰. Voor beginnend bestuurders (die minder dan < 5 jaar hun rijbewijs hebben) gelden lagere alcoholgrenzen raakt u het rijbewijs al kwijt bij dronken rijden vanaf een ademalcoholgehalte 350 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰.

In tabel ziet dit er als volgt uit:

 Rijbewijs kwijt bij dronken rijden..  Alcoholgehalte in de adem (µgl)  Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
 NORMAAL BESTUURDERS  > 570 µgl  > 1,3 ‰
 BEGINNEND BESTUURDER  > 350 µgl  > 0,8 ‰

Meer informatie rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed (Advocaat-verkeersstrafrecht.nl)
> Meer informatie rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed (Rijbewijs-ingevorderd-alcohol.nl)

CBR bij dronken rijden

Wanneer u bent aangehouden vanwege dronken rijden kunt u ook via het CBR het rijbewijs kwijt raken. In wezen is dit risico alleen aanwezig wanneer er sprake is van een alcoholgehalte van > 570 µg/l voor beginnend bestuurders of > 785 µg/l voor normaal bestuurders. Ook bij recidief dronken rijden loopt u het risico om het rijbewijs tevens kwijt te raken via het CBR. U krijgt dan een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd en u loopt het risico om het rijbewijs voor meer dan een jaar kwijt te raken. 

> Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (CBR-advocaat.nl)
> Informatiebrochure onderzoek naar de rijgeschiktheid (Onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl)

Recidiveregeling bij dronken rijden

Tegenwoordig is er nog een derde manier waarop u het rijbewijs kwijt kunt rijden wanneer u bent aangehouden wegens dronken rijden: de recidiveregeling alcohol. Bent u in de afgelopen vijf jaren al eens eerder gepakt wegens dronken rijden en hebt u nu meer dan 570 µg/l geblazen, dan zal uw rijbewijs ongeldig worden verklaard vanwege de recidiveregeling van artikel 123b WVW. 

> Meer informatie recidiveregeling bij dronken rijden

Klaagschrift na rijbewijs kwijt

Indien u het rijbewijs dringend nodig hebt vanwege uw werk of belangrijke sociale verplichtingen, kunt u het rijbewijs terugkrijgen door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Wij adviseren u wel om dit te laten door door een gespecialiseerde advocaat.

  • U hebt namelijk maar een kans om het rijbewijs terug te krijgen; hoger beroep is niet mogelijk en cassatie bij de Hoge Raad duurt te lang
  • Alleen een gespecialiseerde advocaat weet wat er aangevoerd moet worden om het rijbewijs terug te krijgen
  • De advocaat zal direct voor u beoordelen of de politie de voorschriften voor het alcoholonderzoek heeft nageleefd
  • U wordt goed voorbereid op de procedure
  • U kunt via een advocaat al weer binnen 2 – 3 weken uw rijbewijs terug hebben

> Meer informatie indienen klaagschrift / bezwaarschrift

Lees meer ›

Rijbewijs kwijt na alcohol

Geplaatst op 02 november 2013

Wanneer u gepakt wordt wegens het rijden onder invloed van alcohol, loopt u het risico uw rijbewijs kwijt te raken. Of u werkelijk uw rijbewijs kwijt raakt, is afhankelijk van de hoogte van het ademalcoholgehalte of bloedalcoholgehalte is vastgesteld. Het rijbewijs raakt u niet zomaar kwijt wegens rijden onder invloed. U raakt het rijbewijs pas kwijt wanneer u ongeveer 2,5x de toegestane hoeveelheid alcohol drinkt. Beginnend bestuurders raken hun rijbewijs al kwijt bij een lager alcoholgehalte; ongeveer 1,5x de toegestane hoeveelheid.

Lees meer ›

Rijbewijs kwijt ivm snelheidsovertreding

Geplaatst op 02 november 2013

Wanneer u gepakt wordt vanwege een snelheidsovertreding, loopt u het risico uw rijbewijs kwijt te raken. Of u werkelijk uw rijbewijs kwijt raakt, is afhankelijk van de hoogte van de snelheidsovertreding. Het rijbewijs raakt u niet zomaar kwijt.

Lees meer ›

Rijbewijs kwijt wegens gevaarlijk rijgedrag

Geplaatst op 02 november 2013

Steeds vaker raken bestuurders hun rijbewijs kwijt wegens gevaarlijk rijgedrag. De vraag is alleen wanneer bepaald rijgedrag als gevaarlijk kan worden aangemerkt. Steeds vaker zien we zaken waarbij clienten geheel ten onrechte hun rijbewijs zijn kwijt geraakt. Het is belangrijk dat u zich niet te snel neerlegt bij de beslissing van de politie om uw rijbewijs in te nemen. Wanneer u uw rijbewijs kwijt bent geraakt, kunt u deze terugvorderen door de officier van justitie een brief te sturen of een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank.

Lees meer ›

 Rijbewijs kwijt wegens gevaarlijk rijgedrag

Geplaatst op: 02 november 2013

Steeds vaker raken bestuurders hun rijbewijs kwijt wegens gevaarlijk rijgedrag. De vraag is alleen wanneer bepaald rijgedrag als gevaarlijk kan worden aangemerkt. Steeds vaker zien we zaken waarbij clienten geheel ten onrechte hun rijbewijs zijn kwijt geraakt. Het is belangrijk dat u zich niet te snel neerlegt bij de beslissing van de politie om uw rijbewijs in te nemen. Wanneer u uw rijbewijs kwijt bent geraakt, kunt u deze terugvorderen door de officier van justitie een brief te sturen of een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank.


Gevaarlijk rijgedrag

Artikel 164 lid 3 WVW bepaalt dat wanneer door de overtreding de verkeersveiligheid ernstig in gevaar is gebracht, de politie het rijbewijs mag invorderen. U kunt dus bij gevaarlijk rijgedrag het rijbewijs kwijt raken, maar niet iedere situatie is ernstig genoeg om zo’n ingrijpende sanctie toe te passen.

Op grond van de wet en de jurisprudentie moet het gaan om een concreet gevaarlijke situatie. De enkele omstandigheid dat u ’s avonds door rood bent gereden, is uiteraard niet gevaarlijk genoeg. Een advocaat kan op basis van de jurisprudentie voor u nagaan of het rijgedrag dat u wordt verweten, zodanig gevaarlijk was dat de politie uw rijbewijs mocht afpakken.

> Meer informatie regels rijbewijs kwijt wegens gevaarlijk rijgedrag

Procedure rijbewijs kwijt

Wanneer de politie uw rijbewijs afpakt wegens gevaarlijk rijgedrag, bent u het in ieder geval de eerste 10 dagen kwijt. Deze termijn zal de officier van justitie gebruiken om te beslissen hoe lang u uw rijbewijs kwijt zullen raken. U kunt de beslissing van de officier van justitie proberen te beinvloeden door een brief aan de officier van justitie toe te sturen. U kunt ook direct al een klaagschrift bij de rechtbank indienen om uw rijbewijs terug te vragen.

> Zelf brief aan officier van justitie sturen
> Voorbeeldbrief officier van justitie
> Klaagschrift na ingevorderd rijbewijs

Rechtsbijstand gespecialiseerde advocaat

Wanneer u uw rijbewijs kwijt bent, wilt u deze uiteraard zo spoedig mogelijk terug. U kunt zelf een brief sturen aan de officier van justitie, waarin u vraagt om teruggave van het rijbewijs, en (later) kunt u zelf een klaagschrift indienen na inhouding van het rijbewijs, maar als het rijbewijs echt belangrijk voor u is, doet u er verstandig aan om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan namens u een brief sturen en/of een klaagschrift indienen bij de rechtbank om uw ingevorderde rijbewijs terug te krijgen.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat bij u in de regio. Wij werken samen met verschillende advocaten in heel Nederland, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.

> Advocaat nodig na ingevorderd rijbewijs
> Werkwijze advocaten


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden