085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar het CVOM te Utrecht. Daar zal de officier van justitie binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven. Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan hem/haar te schrijven. U moet daarbij wel goed opletten wat u schrijft.

Klopt het wel dat u hebt gereden onder invloed van alcohol, dan kunt u het beste meteen spijt betuigen. U hebt een grotere kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt wanneer het de eerste keer is dat u hebt gereden onder invloed van alcohol en/of wanneer bijzondere omstandigheden aan het feit ten grondslag lagen en/of dat u uw rijbewijs dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verrichten van uw werkzaamheden en/of voor het woon-werk verkeer, of anderszins (bijv. wegens medische redenen). Probeer hier al direct op in te gaan in uw brief aan de officier van justitie.

U dient uw brief zoveel mogelijk te onderbouwen met verklaringen van derden, bijvoorbeeld uw werkgever, artsen, vrienden/kennissen, etc.

U dient de brief te sturen naar:

CVOM
Afdeling Straf (ingevorderde rijbewijzen)
Postbus 8267
3503 RG UTRECHT

Binnen die termijn van 10 dagen zal de officier van justitie beslissen of hij aan u het rijbewijs teruggeeft. Beslist de officier van justitie om het rijbewijs in te houden, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Wij adviseren u om dit te laten doen door een advocaat die is aangesloten bij ons netwerk.