085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Een rijverbod wordt opgelegd aan bestuurders die hebben gereden onder invloed van alcohol. De duur van het rijverbod is afhankelijk van de hoogte van het ademalcoholgehalte dat tijdens de blaastest op het politiebureau is vastgesteld. In alle gevallen krijgt u bij overschrijding van de maximale hoeveelheid alcohol (88 µgl voor beginnend bestuurders, en 220 µgl voor gevorderde bestuurders met meer dan 5 jaar een rijbewijs) een rijverbod opgelegd.

Rijverbod in de wet

Het rijverbod is geregeld in artikel 162 WVW. Dit artikel luidt:

Artikel 162 WVW - rijverbod
1. Een van de in artikel 159, onderdeel a, bedoelde personen kan de bestuurder van een voertuig van wie, uit het in artikel 160, vijfde lid, bedoelde onderzoek of op andere wijze, naar het oordeel van die persoon gebleken is dat hij onder zodanige invloed van het gebruik van een stof als bedoeld in artikel 8, eerste lid, verkeert, dat hij onvoldoende in staat is een voertuig behoorlijk te besturen, een rijverbod opleggen voor de tijd gedurende welke redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze toestand zal voortduren tot ten hoogste vierentwintig uren. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op degene die aanstalten maakt een voertuig te gaan besturen.
2. De opsporingsambtenaar die een rijverbod oplegt, legt dit vast in een beschikking die het tijdstip van ingang en de duur van het verbod bevat.
3. Het is degene aan wie een rijverbod als bedoeld in het eerste lid is opgelegd, verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen gedurende de tijd waarvoor dat rijverbod geldt.

Duur rijverbod

De duur van het rijverbod is afhankelijk van het vastgestelde ademalcoholgehalte. Bij beginned bestuurders wordt eerder een rijverbod opgelegd, en is de duur van het rijverbod langer bij een zelfde ademalcoholgehalte ten opzichte van een gevorderde bestuurder. In tabel ziet het er als volgt uit:

 Beginnend bestuurder

Onderzoeksresultaat ademalcoholgehalte in µgl (na blaastest)

Gevorderd bestuurder

1 uur

90 - 155

*

2 uur

156 - 219

*

3 uur

220 - 285

1 uur

4 uur

286 - 350

2 uur

5 uur

351 - 415

3 uur

6 uur

416 - 480

4 uur

7 uur

481 - 545

5 uur

8 uur

546 - 610

6 uur

9 uur

611 - 675

7 uur

10 uur

676 – 740

8 uur

11 uur

741 - 805

9 uur

12 uur

806 - 870

10 uur

13 uur

871 - 935

11 uur

14 uur

936 – 1000

12 uur

15 uur

1001 - 1065

13 uur

16 uur

1066 - 1130

14 uur

17 uur

1131 - 1195

15 uur

18 uur

1196 - 1260

16 uur

19 uur

1261 - 1325

17 uur

20 uur

1326 - 1390

18 uur

21 uur

1391 - 1455

19 uur

22 uur

1456 - 1520

20 uur

23 uur

1521 - 1585

21 uur

24uur

1586 - 1650

22 uur

25 uur

1651 - 1715

23 uur

26 uur

1716 - 1780

24uur


Rijverbod als indicatie

Vaak weten clienten mij niet te melden hoeveel zij nu precies hebben geblazen. Dit is wel belangrijk om te weten voor een advocaat, zodat hij op basis daarvan een inschatting kan maken van het verdere traject met justitie en het CBR. De hoogte van de boete, ontzegging van de rijbevoegdheid en de door het CBR op te leggen maatregel is afhankelijk van het ademalcoholgehalte dat is vastgesteld.

De politie is verplicht om na een blaastest direct de uitslag te melden, ook met het oog op het laten verrichten van een tegenonderzoek wanneer u het niet eens bent met de uitslag.

Mocht de politie de uitslag niet aan u hebben gemeld, of bent u de uitslag vergeten, dan kunt u altijd via bovenstaande tabel een indicatie krijgen van het ademalcoholgehalte op basis van de duur van het rijverbod dat aan u is opgelegd.