085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Meer informatie

Inhouding rijbewijs bij gevaarlijk rijgedrag alleen bij recidivegevaar

Geplaatst op 09 december 2013

Op grond van het gestelde in artikel 164, derde lid, WVW 1994 bestaat voor een politieambtenaar een invorderingsbevoegdheid als door een overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht. De officier van justitie kan deze grond voor invordering alleen dan ten grondslag leggen aan een inhouding van het rijbewijs in het geval van recidivegevaar.

Lees meer ›

Alleen Officier van Justitie bevoegd tot inhouding rijbewijs

Geplaatst op 02 augustus 2012

De wet schrijft voor dat de beslissing tot inhouding door een Officier van Justitie moet worden genomen. Het is in de praktijk niet altijd even duidelijk of dat ook werkelijk gebeurd.
Sinds de centralisering van de verwerking en afhandeling van ingevorderde rijbewijzen door deze zaken bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) onder te brengen, is het moeilijk om te zien wie nu uiteindelijk de beslissing tot inhouding van het rijbewijs heeft genomen. Het is daarom belangrijk dat bij twijfel hierover altijd verweer wordt gevoerd.

Lees meer ›

Artikel 164 WVW; rijbewijs ingevorderd na gevaarlijk rijden

Geplaatst op 31 juli 2012

Artikel 164 Wegenverkeerswet 1994 regelt in welke gevallen de politie bevoegd is tot invordering van het rijbewijs na gevaarlijk rijden. Omdat het artikel zelf wat lastig te lezen is voor leken, hebben wij het artikel voor u "vertaald" in normaal Nederlands. De vertaling ziet op gevaarlijk rijden. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het artikel zich niet uitsluitend hiertoe beperkt.

Lees meer ›