085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

De procedure om uw rijbewijs terug te krijgen na verkeersgevaarlijk rijgedrag, dient uitermate zorgvuldig te worden doorlopen, om te voorkomen dat u later niet voor problemen komt te staan. Nauw overleg met een advocaat is daarom van groot belang in dit soort zaken.

Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar de officier van justitie in het arrondissement waar u bent aangehouden. De officier van justitie moet binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven.

Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan het CVOM te sturen. Het is met name afhankelijk van de omstandigheden van het geval, welke verdedigingsstrategie er wordt gekozen. Meent u dat de conclusie van de politie dat u verkeersgevaarlijk rijgedrag hebt vertoont terecht is, dan kunt u het beste direct spijt betuigen, een uitleg geven voor het rijgedrag en benadrukken dat het om een incident gaat.
Indien u meent dat wat de politie zegt niet juist is, dan is het van belang dat daartegen verweer wordt gevoerd.

De toegewezen advocaat zal – in overleg met u – de brief aan het CVOM zo spoedig mogelijk versturen. Ondertussen worden alvast voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een klaagschrift voor het geval de officier van justitie besluit tot inhouding van het rijbewijs.

Wanneer de officier van justitie inderdaad besluit om uw rijbewijs in te houden, kan de advocaat op korte termijn het klaagschrift indienen bij de rechtbank. Hierdoor gaat geen kostbare tijd verloren zodat u nog sneller over uw rijbewijs kunt beschikken.

Vrij snel na de indiening van het klaagschrift ontvangt u een oproeping voor een zitting bij de rechtbank. Tijdens die zitting zal het klaagschrift worden behandeld en zal worden beoordeeld of u uw rijbewijs terug zult krijgen. Met name uw persoonlijke omstandigheden kunnen hier van doorslaggevend belang zijn. Heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk, medische redenen of spelen er andere zwaarwegende omstandigheden, meld dit dan altijd aan de advocaat.