085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

In de wet is bepaald dat de officier van justitie binnen 10 dagen nadat het rijbewijs is ingevorderd moet beslissen wat er met het rijbewijs moet gebeuren. De officier van justitie kan beslissen tot teruggave van het rijbewijs maar hij kan ook besluiten om het rijbewijs voor enkele maanden in te houden. In dit artikel gaan we dieper in op deze termijn en geven wij aan wat u kunt doen om uw rijbewijs snel terug te krijgen.

Binnen 10 dagen na invordering van het rijbewijs dient de officier van justitie te bepalen wat er met het rijbewijs moet gebeuren. In bepaalde gevallen mag de officier besluiten om het rijbewijs voor enkele maanden in te houden, en anders moet het rijbewijs terug naar de houder. Artikel 164, lid 6 WVW 1994 bepaalt in welke gevallen het rijbewijs moet worden teruggegeven:

a) wanneer het rijbewijs ten onrechte is ingevorderd, of
b) wanneer de officier van justitie niet binnen tien dagen na de dag van invordering over de inhouding heeft beslist (met inachtneming van de Algemene Termijnenwet [20]), of
c) indienn binnen een termijn van zes maanden na de dag van invordering geen strafbeschikking is uitgevaardigd, dan wel binnen deze termijn van zes maanden het onderzoek van de zaak op de terechtzitting niet is aangevangen, of
d) wanneer er ernstig rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat geen onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd, of
e) wanneer er ernstig rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat een kortere onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid zal worden opgelegd dan de tijd gedurende welke het rijbewijs ingevorderd of ingehouden is geweest, dan wel
f) wanneer de door de officier van justitie vastgestelde inhoudingtermijn is verstreken.