085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Schadevergoeding ingehouden rijbewijs

Wanneer blijkt dat de officier van justitie ten onrechte uw rijbewijs heeft ingehouden, hebt u recht op schadevergoeding. Het rijbewijs is onterecht ingehouden wanneer u later door de rechter wordt vrijgesproken. Ook na een sepot hebt u recht op schadevergoeding wegens een onterecht ingehouden rijbewijs.


Het recht op schadevergoeding volgt uit artikel 164 lid 9 WVW, in welk artikel het volgende is bepaald:

“Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor de toepassing van het eerste of vierde lid niet is toegelaten, kan de rechter op verzoek van de gewezen verdachte hem een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade die hij ten gevolge van die toepassing heeft geleden. Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. De artikelen 89, derde tot en met zesde lid , 90 , 91 en 93 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.”

Hoogte schadevergoeding na ingehouden rijbewijs

Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat u recht op een  immateriele schadevergoeding van € 10,00 voor iedere dag dat u uw rijbewijs is ingehouden. Is uw schade hoger, dan moet dit nader worden gemotiveerd en onderbouwd met bewijzen.

Verzoek schadevergoeding indienen

Indien u een verzoek tot schadevergoeding wegens een onterecht ingehouden rijbewijs wilt indienen, kunt u dat zelf doen, maar u kunt dit ook gratis laten doen door een gespecialiseerde advocaat. U kunt uw zaak aanmelden via www.schadevergoedingnavrijspraak.nl. De advocaat kan u kosteloos bijstaan omdat de rechtbank ook een vergoeding toekent voor het opstellen en het indienen van het verzoekschrift.

< Terug naar Rijbewijs ingehouden
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden