085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Straf en maatregel

Vaak willen onze cliënten toch wel weten welke straf en maatregel zij kunnen verwachten. Over het algemeen kunnen wij van te voren een redelijke inschatting maken. Rechters hanteren namelijk vaste richtlijnen (oriëntatiepunten) op basis van het geconstateerde adem-/ of bloedalcoholgehalte.
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, is er vaak wel ruimte om van deze richtlijnen af te wijken, en daarom is het vaak verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat. Heeft u bijvoorbeeld uw rijbewijs nodig voor uw werk, dan wil de rechter daar nog wel eens rekening mee houden, mits dit in voldoende mate is onderbouwd. In dat geval moet u dan wel rekening houden met een hogere geldboete.

Richtlijn van rechtbank

De richtlijn van de rechtbanken ziet er als volgt uit:


Oriëntatiepunten normaal bestuurder (> 5 jaar rijbewijs)
Schaal AAG (Ugl) BAG (‰) Bedrag OBM taakstraf/gevangenisstraf
I 235 – 350 0,54 – 0,80 € 300,–
II 351 – 435 0,81 – 1,00 € 420,–  
III 436 – 500 1,01 – 1,15 € 550,–  
IV 501 – 570 1,16 – 1,30 € 650,–  
V 571 – 650 1,31 – 1,50 € 650,– 6 mnd vw  
VI 651 – 715 1,51 – 1,65 € 750,– 6 mnd ov  
VII 716 – 785 1,66 – 1,80 € 850,– 7 mnd ov  
VIII 786 – 865 1,81 – 2,00 € 950,– 8 mnd ov  
IX 866 – 945 2,01 – 2,15 € 1.000,– 9 mnd ov  
X 946 – 1020 2,16 – 2,35 € 1.100,– 10 mnd ov  
XI 1021 – 1090 2,36 – 2,50 12 mnd ov 28 uur/14 dgn
XII 1091 – 1195 2,51 – 2,75 15 mnd ov 36 uur/18 dgn
XIII 1196 en hoger 2,76 en hoger 18 mnd ov 42 uur/21 dgn
Oriëntatiepunten beginnend bestuurder (< 5 jaar rijbewijs)
Schaal AAG (Ugl) BAG (‰) Bedrag OBM taakstraf/gevangenisstraf
I 95 – 350 0,22 – 0,80 € 250,–
II 351 – 435 0.81 – 1.00 € 350,– 6 mnd vw  
III 436 – 500 1.01 – 1.15 € 450,– 6 mnd vw  
IV 501 – 570 1.16 – 1.30 € 550,– 6 mnd vw  
V 571 – 650 1.31 – 1.50 € 650,– 6 mnd ov  
VI 651 – 715 1.51 – 1.65 € 750,– 6 mnd ov  
VII 716 – 785 1.66 – 1.80 € 850,– 7 mnd ov  
VIII 786 – 865 1.81 – 2.00 € 950,– 8 mnd ov  
IX 866 – 945 2.01 – 2.15 € 1.000,– 9 mnd ov  
X 946 – 1020 2.16 – 2.35 € 1.100,– 10 mnd ov  
XI 1021 – 1090 2.36 – 2.50 12 mnd ov 28 uur/14 dgn
XII 1091 – 1195 2.51 – 2.75 15 mnd ov 36 uur/18 dgn
XIII > 1195 > 2.75 18 mnd ov 42 uur/21 dgn
Oriëntatiepunten bestuurders brom- en snorfiets en gehandicaptenvoertuig
Schaal AAG (Ugl) BAG (‰) Bedrag OBM
I 235 – 435 0,54 – 1,00 € 120,–
II 436 – 650 1,01 – 1,50 € 220,–
III 651 – 870 1,51 – 2,00 € 320,– 6 mnd vw
IV 871 – 1090 2,01 – 2,50 € 420,– 6 mnd ov
V > 1090 > 2,50 € 500,– 9 mnd ov

Nadere toelichting:

De tabellen zijn van toepassing op bestuurders van auto’s, motoren, gehandicaptenvoertuigen met en zonder motor, brom- en snorfietsen en fietsen.

  • Op bestuurders van vrachtauto’s en autobussen is de naast hogere schaal van toepassing. (voorbeeld: bestuurder vrachtauto AAG 600: € 750 + 6 mnd OBM).
  • Bij strafverzwarende omstandigheden, zoals verkeersgevaarlijk gedrag, geldt dat de naast hogere schaal van toepassing is.
  • Relevante recidive binnen een periode van vijf jaar, waarbij sprake is van een onherroepelijke veroordeling voor een soortgelijk feit, heeft eveneens toepassing van de naast hogere schaal tot gevolg.
  • Meervoudige recidive: in ieder geval OBM.
  • Aanvaarding van een transactievoorstel of oplegging van een onherroepelijke strafbeschikking voor een soortgelijk feit binnen een periode van vijf jaar kan als strafverzwarende omstandigheid meewegen bij de strafoplegging. In de strafmotivering dient in een dergelijk geval uitdrukkelijk te worden vermeld dat het een transactie of onherroepelijke strafbeschikking betreft.
  • Ophogingen naar een volgende schaal worden cumulatief toegepast. Dus de vrachtautobestuurder die een aanrijding veroorzaakt en relevante documentatie heeft wordt 1+1+1= 3 schalen hoger beoordeeld.
  • Weigering van de ademanalyse (artikel 163 WVW 1994) wordt in beginsel overeenkomstig schaal IX van tabel rijden onder invloed auto’s en motoren afgedaan.
< Terug naar Na alcohol
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden