085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Wanneer rijbewijs ingehouden na alcohol

Is uw rijbewijs ingehouden door de officier van justitie na rijden onder invloed van alcohol? Het rijbewijs mag worden ingehouden bij een ademalcoholgehalte van 570 µgl. Dat staat gelijk aan een bloedalcoholgehalte van 1,3‰. Bij beginnend bestuurders mag het rijbewijs worden ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van 350 µgl, oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8‰.


In tabel gaat het om de volgende gevallen waarbij het rijbewijs wordt ingehouden:

Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
BEGINNEND BESTUURDER (rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit) > 350 µgl >0,8 ‰
NORMAAL BESTUURDER (langer dan 5 jaar rijbewijs in bezit) > 570 µgl >1,3 ‰

Dit zijn in wezen dezelfde alcoholgehaltes als waarbij het rijbewijs door de politie mag worden ingevorderd. Vroeger werd wel onderscheid gemaakt tussen het alcoholgehalte waarbij het rijbewijs mag worden ingevorderd en het alcoholgehalte waarbij het rijbewijs mag worden ingehouden door de politie. Heden ten dage is dat dat verschil in theorie niet meer aanwezig.
In de praktijk zien we echter in sommige gevallen nog wel enig verschil. Bij recidive is de kans dat het rijbewijs wordt ingehouden groot, evenals bij een ademalcoholgehalte van > 785 µgl, oftwel een bloedalcoholgehalte van >1,8 ‰. In alle andere gevallen hebt u kans dat het rijbewijs niet zal worden ingehouden door de officier van justitie.

Klaagschrift indienen

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol dan kunt u tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs een klaagschrift indienen. In de volksmond wordt dit ook wel eens een bezwaarschrift genoemd. Hoe dit precies werkt, en wat u als verweren kunt aanvoeren, leest u hier.

Straffen

Of het zinvol is om een klaagschrift in te dienen tegen de beslissing tot inhouding van het rijbewijs, is mede afhankelijk van de uiteindelijk op te leggen duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid. Sowieso geldt dat het rijbewijs moet worden teruggegeven wanneer redelijkerwijs is te verwachten dat de strafrechter later geen langere ontzegging van de rijbevoegdheid zal opleggen. Hierbij is het belangrijk dat de rechtbanken andere richtlijnen (orientatiepunten) hanteren dan het Openbaar Ministerie. 

> Overzicht straffen bij rijden onder invloed van alcohol

Persoonlijk belang teruggave rijbewijs

Daarnaast vindt er een afweging plaats van uw persoonlijk belang bij teruggave van het rijbewijs. Wannneer u het rijbewijs nodig hebt voor uw werk, is de kans groter dat u het terugkrijgt, dan wanneer u het rijbewijs enkel nodig hebt voor het doen van boodschappen. 

< Terug naar Rijbewijs ingehouden
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden