085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Bezwaarschrift na ingenomen rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs is ingenomen, kunt u eerst een brief sturen naar de officier van justitie om uw rijbewijs terug te vragen. U doet er echter vaak verstandiger aan om direct (tevens) een bezwaarschrift in te dienen op grond van artikel 164 WVW om zo de rechtbank te vragen het ingenomen rijbewijs aan u terug te geven. Men wacht vaak eerst de termijn van 10 dagen af, waarbinnen de officier van justitie moet beslissen of hij het ingenomen rijbewijs terug geeft, of dat hij het ingenomen rijbewijs voor een aantal maanden inhoudt. Dat hoeft echter niet. U mag ook direct een klaagschrift indienen nadat het rijbewijs terug te krijgen. Hoe eerder u het klaagschrift indient, hoe eerder u het rijbewijs terug kunt hebben.


Bezwaarschrift of klaagschrift

Vaak krijgen wij van cliënten de vraag of ze nu een bezwaarschrift of een klaagschrift moeten indienen om het ingenomen rijbewijs terug te krijgen, en wat nu het verschil tussen een bezwaarschrift en een klaagschrift is.

De wet bepaalt in artikel 164 WVW dat u een klaagschrift moet indienen om het ingenomen rijbewijs terug te krijgen. Juridisch heet het dus een klaagschrift. U beklaagt uzelf bij de rechtbank over de beslissing tot invordering of inhouding van het rijbewijs.

In de volksmond wordt echter vaak ook gesproken van een bezwaarschrift. Om die reden noemen spreken wij in dit artikel ook steeds over een bezwaarschrift, waar wij eigenlijk in juridische zin een klaagschrift bedoelen.

Inhoud bezwaarschrift

Wat u precies in het bezwaarschrift moet vermelden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke situatie.
In sommige gevallen kunt u op formele gronden het ingenomen rijbewijs terug krijgen, bijv. omdat door de politie fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek of de snelheidsmeting, maar ook wanneer de officier van justitie niet binnen 10 dagen heeft beslist of hij het rijbewijs al dan niet terug geeft.
Daarnaast is het belangrijk dat u aangeeft wel dringend belang u hebt om uw rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen. Het is erg belangrijk dat dit op een juiste manier wordt verwoord, zodat de rechter wordt overtuigd van uw belang, maar anderzijds er ook een juiste verhouding is met het verweten strafbare feit.
Niet iedere advocaat kan dat, en voor de meeste cliënten is dit helemaal lastig. Het vergt de nodige kennis en ervaring om precies het juiste aan te voeren om het rijbewijs terug te kunnen krijgen.
Wij werken daarom niet voor niets met echte strafrechtspecialisten die veel ervaring hebben met dit soort klaagschriftprocedures om het rijbewijs terug te krijgen.

Advocaat nodig?

Wanneer uw rijbewijs is ingenomen, adviseren wij u altijd om het bezwaarschrift door een advocaat te laten opstellen en indienen. Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde, die weet waar hij over praat en wat er nodig is om de rechter te overtuigen om u het rijbewijs terug te geven, maakt u de meeste kans om uw rijbewijs terug te krijgen.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde advocaat bij u in de regio. Wij werken samen met verschillende advocaten in heel Nederland, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.

De advocaat zal binnen 24 uur (tijdens werkdagen) contact met u opnemen om de zaak te bespreken. Vervolgens zal de advocaat direct een bezwaarschrift voor u opstellen en bij de rechtbank indienen.

Ook zal de advocaat u voorbereiden op hetgeen u wel en niet kunt verklaren op de zitting. Niets zal aan het toeval worden overgelaten. Alle inzet is erop gericht om de kans op teruggave van het rijbewijs zo groot mogelijk te laten zijn.

Als u kiest om de zaak via ons netwerk aan te melden, krijgt u bovendien een aantrekkelijke korting op het normale honorarium van de advocaat. Wij hebben speciale prijsafspraken gemaakt met alle bij ons netwerk aangesloten advocaten, waardoor u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand tegen de laagste tarieven. Ook werken onze advocaten pro deo, indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

< Terug naar Rijbewijs ingevorderd
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden