085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Geen schadevergoeding ondanks vrijspraak rijden onder invloed van drugs

Niet in alle gevallen kent de rechtbank schadevergoeding toe aan de bestuurder die zijn vrijgesproken voor rijden onder invloed van drugs. De wet stelt namelijk als voorwaarde dat er gronden van billijkheid moeten zijn voor de toekenning van schadevergoeding. Onder omstandigheden kan de schadevergoeding op die grond worden geweigerd.


Dit speelde onder meer in een uitspraak van het gerechtshof Arnhem, van 5 januari 2012, LJN BV3732. Een man was door de politie aangehouden na zeer associaal en verkeersgevaalijk rijgedrag. Het gedrag van de man en de uiterlijke kenmerken van het gedrag duidden op het gebruik van drugs. De man verklaarde echter dat hij weinig had gegeten en medicijnen had ingenomen.

GHB

In het bloed van de man werd echter GHB aangetroffen. De man had echter verklaard dat hij de GHB had ingenomen tussen het moment van aanhouding en zijn aankomst op het politiebureau, en dat hij dus niet onder invloed van drugs heeft gereden. Dit kon dan ook niet worden bewezen, zodat het gerechtshof hem vrij moest spreken.

Schadevergoeding ging het gerechtshof echter te ver. Volgens het hof had de man de verdenking van rijden onder invloed over zichzelf afgeroepen door de GHB na de aanhouding door de politie in te nemen. Het hof overwoog:

“Het hof acht geen gronden van billijkheid aanwezig voor toekenning van de gevraagde vergoeding. Het rijbewijs van appellant is – kort samengevat – op 24 mei 2010 ingevorderd en vervolgens ingehouden nadat hij was aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Ten tijde van de overtreding heeft een getuige melding gemaakt van zeer asociaal en verkeersgevaarlijk rijgedrag door een bestuurder die later appellant bleek te zijn. Het gedrag van appellant en de uiterlijke kenmerken van het gedrag van appellant die duidden op het gebruik van drugs, hebben geleid tot de aanhouding van appellant op verdenking van het rijden onder invloed. Appellant heeft aanvankelijk verklaard dat hij weinig had gegeten die dag en een aantal medicijnen had ingenomen. Bij appellant is die dag tevens GHB aangetroffen. Appellant heeft later verklaard dat hij ook GHB had ingenomen maar dat hij dat heeft gedaan nadat hij was aangehouden door de politie. Bij de behandeling van het verzoekschrift in hoger beroep heeft appellant herhaald dat hij GHB pas heeft gebruikt tussen zijn aanhouding en de binnenkomst in het politiebureau. Wat daar ook van zij, met de rechtbank en de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat appellant het aan zichzelf heeft te wijten dat op hem de verdenking wegens rijden onder invloed is komen te rusten en hij heeft daarmee de invordering en inhouding van het rijbewijs over zichzelf afgeroepen. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.”

De man werd dus niet veroordeeld, maar ook een schadevergoeding voor het moeten missen van het rijbewijs gedurende de tijd dat deze door de Officier van Justitie was ingehouden, zat er niet in voor de man.

In veel andere gevallen hebt u bij vrijspraak of sepot wel recht op schadevergoeding. Bent u recentelijk vrijgesproken of is de strafzaak geseponeerd, meld uw zaak dan bij ons aan via www.schadevergoedingnavrijspraak.nl

< Terug naar Na te hard rijden
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden