085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Klaagschrift indienen tegen invordering of inhouding rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs door de politie in beslag is genomen (juridisch heet dit: “ingevorderd”), dan kunt u proberen om het rijbewijs snel weer terug te krijgen door een klaagschrift tegen de invordering of inhouding in te dienen bij de rechtbank. Met name bij snelheidsovertredingen maakt u en goede kans om het rijbewijs weer terug te krijgen.


Zo kreeg ook een accounant zijn rijbewijs terug die 64 km/u te hard had gereden op een autoweg waar slechts 100 km/u was toegestaan. Het was de eerste (forse) snelheidsovertreding van de man, die ook zijn rijbewijs nodig had voor zijn werk. De rechter hield rekening met deze persoonlijke omstandigheden, en verklaarde het klaagschrift gegrond. De rechter overwoog daarbij:

“Maatstaf bij de beoordeling van het onderhavige klaagschrift is allereerst of in dit geval het rijbewijs terecht is ingevorderd en ingehouden, voorts of het voortduren van de inhouding terecht is.

Het rijbewijs van klager is naar het oordeel van de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 164 WVW op goede gronden ingevorderd, nu moet worden aangenomen dat hij de maximumsnelheid heeft overschreden met 50 kilometer per uur of meer, namelijk met 64 kilometer per uur waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gold.

Vervolgens heeft de officier gelet op het bepaalde in lid 4 van artikel 164 WVW op goede gronden het rijbewijs ingehouden nu ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat klager zich opnieuw zal schuldig maken aan ernstig gevaarlijk verkeersgedrag, gelet op het onverantwoorde rijgedrag van klager.

De rechtbank is echter van oordeel dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan klager in geval van veroordeling geen langere onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen zal worden opgelegd, dan voor de duur dat klagers rijbewijs thans ingehouden is geweest.
Daarbij is van belang dat klager niet eerder is veroordeeld (voor een overtreding van de WVW) terwijl klager voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden als accountant zijn rijbewijs nodig heeft.”

Uitspraak: rechtbank Utrecht, 10 oktober 2011, LJN BT9007

> Meer informatie klaagschrift na te hard rijden

Klaagschrift voor € 475,00

Wij kunnen voor u al een klaagschrift opstellen voor € 475,00. U krijgt daarvoor een uitgebreid klaagschrift waarmee u een grote kans hebt om het rijbewijs terug te krijgen.

> Klaagschrift voor € 475,00

< Terug naar Na te hard rijden
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden