085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Klaagschrift na ingehouden rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs door de officier van justitie wordt ingehouden, wilt u deze uiteraard zo spoedig mogelijk terug. Het heeft in die gevallen geen zin meer om een brief te sturen naar de officier van justitie. De enige kans om het ingehouden rijbewijs terug te krijgen, is door een klaagschrift in te laten dienen bij de rechtbank.


Vormvrij klaagschrift

Het klaagschrift dat u moet indienen bij de rechtbank om het ingehouden rijbewijs terug te krijgen is vormvrij. Dat betekent dat het klaagschrift niet aan bepaalde eisen hoeft te voldoen. Het belangrijkste is dat in het klaagschrift uw naam- en adresgegevens staan vermeld, en het parketnummer van de zaak. Ook moet u in het klaagschrift vermelden om welke redenen u meent dat het ingehouden rijbewijs aan u terug moet worden gegeven.

Gronden teruggave ingehouden rijbewijs

De gronden die u kunt aanvoeren om het ingehouden rijbewijs terug te krijgen, zijn afhankelijk van de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke omstandigheden.

Allereerst is het belangrijk dat u nagaat of het alcoholonderzoek op de juiste wijze is verricht. Steeds vaker komt het voor dat door de politie fouten tijdens het alcoholonderzoek worden gemaakt. Datzelfde geldt, doch in mindere mate, wanneer het rijbewijs is ingehouden na te hard rijden, of drugsgebruik, of gevaarlijk rijgedrag. 

Verder moet de beslissing om het rijbewijs in te houden binnen 10 dagen na invordering zijn genomen. Is de beslissing te laat genomen, dan had de officier van justitie om die reden het rijbewijs al aan u terug moeten geven. Ook dat kunt u dan als verweer aanvoeren in het klaagschrift.

Ook moet de beslissing tot inhouding door de officier van justitie zelf zijn genomen. Deze beslissing mag niet worden gedelegeerd aan een parketsecretaris.

Belangrijk zijn verder uw persoonlijke belangen bij het terugkrijgen van het ingehouden rijbewijs. Wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor het werk, is dat altijd een goede grond om teruggave te verzoeken. Ook bijzondere medische redenen, bijv. dat u slecht ter been bent, kunnen een reden voor teruggave opleveren. Heeft u het rijbewijs alleen nodig voor woon-werk-verkeer, dan wordt het vaak al weer moeilijker om het rijbewijs terug te krijgen. En is het alleen voor de dagelijkse bezigheden, dan zal de rechter vaak sneller oordelen dat uw belang niet zo groot is om het rijbewijs terug te krijgen.

Klaagschrift indienen door advocaat

Hoewel u ook zelf een klaagschrift kunt indienen om het ingehouden rijbewijs terug te krijgen, kunt u dit vaak beter overlaten een gespecialiseerde advocaat, die op basis van zijn kennis en ervaring precies weet wat hij moet aanvoeren om de kans om het rijbewijs terug te krijgen zo groot mogelijk te maken.

De advocaat zal zich stellen als uw advocaat bij het parket van de officier van justitie en daarbij direct het proces-verbaal en alle overige processtukken opvragen. Het proces-verbaal is het dossier dat door de politie is opgemaakt. Op basis hiervan kan de advocaat nagaan of aan alle voorschriften voor het alcoholonderzoek of de vaststelling van de snelheid is voldaan. Constateert hij gebreken, dan zal hij dit onmiddellijk aanvoeren.

Lukt het niet op formele gronden, dan zal de advocaat een verzoek tot teruggave baseren op de omstandigheden van het concrete geval en uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of om andere redenen, dan zal de advocaat dat namens u aanvoeren. De advocaat weet precies wat hij moet aanvoeren om de rechter ervan te overtuigen dat u niet zonder uw rijbewijs kunt.

De advocaat houdt steeds nauw contact met u, en zal u volledig adviseren over uw mogelijkheden en de te voeren verweren. Ook zal de advocaat u voor de zitting voorbereiden op hetgeen u wel en niet kunt verklaren.

Kosten advocaat

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar u weet ook dat u nooit teveel betaalt.

Onze advocaten werken ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, beter bekend als een pro deo advocaat. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en vermogen twee jaar terug. Dat is de basis waarop een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt beoordeeld. Indien u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, betaalt u hoogstens een geringe eigen bijdrage, die u in bepaalde gevallen ook nog eens terug kunt krijgen via de bijzondere bijstand bij een Wwb-uitkering.

Komt u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking, dan hanteren de bij ons netwerk aangesloten advocaten een tarief van slechts € 135,00 excl. BTW per uur. Dit is een speciaal overeengekomen voordeeltarief dat alleen geldt voor aanmeldingen via deze website.

Wij werken ook met vaste bedragen; Wij kunnen al een uitgebreid klaagschrift voor u opstellen vanaf € 475,00

< Terug naar Geen categorie
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden