085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Procedure rijbewijs terug na alcohol

Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar de officier van justitie in het  arrondissement waar u bent aangehouden. De officier van justitie moet binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven.

Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan het CVOM  te sturen. De toegewezen advocaat zal dit – in overleg met u – zo spoedig mogelijk doen. Ondertussen worden alvast voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een klaagschrift voor het geval de officier van justitie besluit tot inhouding van het rijbewijs. Ook zal de advocaat het proces-verbaal opvragen bij justitie zodat direct kan worden nagaan of de politie zich heeft gehouden aan alle regels en voorschriften die in acht genomen moeten worden bij het alcoholonderzoek.

Wanneer de officier van justitie inderdaad besluit om uw rijbewijs in te houden, kan de advocaat op korte termijn het klaagschrift indienen bij de rechtbank. Hierdoor gaat geen kostbare tijd verloren zodat u nog sneller over uw rijbewijs kunt beschikken. U hebt al een uitgebreid klaagschrift voor € 475,00.

Vrij snel na de indiening van het klaagschrift ontvangt u een oproeping voor een zitting bij de rechtbank.  Tijdens die zitting zal het klaagschrift worden behandeld en zal worden beoordeeld of u uw rijbewijs terug zult krijgen. Met name uw persoonlijke omstandigheden kunnen hier van doorslaggevend belang zijn. Heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk, medische redenen of spelen er andere zwaarwegende omstandigheden, meld dit dan altijd aan de advocaat.

TIPS

1) Verklaring werkgever
U hebt een grotere kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt u uw rijbewijs dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verrichten van uw werkzaamheden en/of voor het woon-werk verkeer. Een verklaring van uw werkgever ter onderbouwing van deze noodzaak kan altijd helpen.

Meer over verklaring werkgever>

2) Brief sturen aan Officier van Justitie
U kunt alvast zelf een brief sturen naar de Officier van Justitie sturen om uw rijbewijs terug te krijgen. In de brief legt u bijvoorbeeld uit dat het rijden onder invloed een incident is geweest, dat u er veel spijt van heeft en dat u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk.

Meer over brief aan Officier van Justitie>

Gespecialiseerde advocaat

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk uw rijbewijs terugkrijgt. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in dit soort procedures en weten precies wat zij moeten aanvoeren om de kans te vergroten dat het rijbewijs an u wordt teruggegeven. Meld uw zaak daarom zo spoedig mogelijk bij ons aan. Wij zullen u vervolgens in contact brengen met een van de gespecialiseerde advocaten uit ons netwerk.

< Terug naar Informatie
< Terug naar Pagina's
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden