085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Procedure rijbewijs terug na drugs

De procedure om uw rijbewijs terug te krijgen na rijden onder invloed van drugs, verloopt hetzelfde als na gebruik van alcohol.

Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar de officier van justitie in het arrondissement waar u bent aangehouden. De officier van justitie moet binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven.

Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan het CVOM te sturen. De toegewezen advocaat zal dit – in overleg met u – zo spoedig mogelijk doen. Ondertussen worden alvast voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een klaagschrift voor het geval de officier van justitie besluit tot inhouding van het rijbewijs. Ook zullen de advocaat het proces-verbaal opvragen bij justitie zodat direct kan worden nagaan of aan alle voorschriften is voldaan.

Wanneer de officier van justitie inderdaad besluit om uw rijbewijs in te houden, kan de advocaat op korte termijn het klaagschrift indienen bij de rechtbank. Hierdoor gaat geen kostbare tijd verloren zodat u nog sneller over uw rijbewijs kunt beschikken.

Vrij snel na de indiening van het klaagschrift ontvangt u een oproeping voor een zitting bij de rechtbank. Tijdens die zitting zal het klaagschrift worden behandeld en zal worden beoordeeld of u uw rijbewijs terug zult krijgen. Met name uw persoonlijke omstandigheden kunnen hier van doorslaggevend belang zijn. Heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk, medische redenen of spelen er andere zwaarwegende omstandigheden, meld dit dan altijd aan de advocaat.

< Terug naar Informatie
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden