085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Procedure rijbewijs terug na verkeersongeluk

De procedure om uw rijbewijs terug te krijgen na betrokkenheid bij een verkeersongeluk, is ingewikkelder dan bij rijden onder invloed of te hard rijden. Dit heeft er met name mee te maken dat de toedracht van het ongeval in het begin vaak nog niet (geheel) duidelijk is. Ook moet het feitencomplex worden getoetst aan de juridische definitie van schuld; een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid. Uit de jurisprudentie blijkt dat er nog veel verschil bestaat in de uitleg van het schuldbegrip.

De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, heeft in een aantal arresten als maatstaf aangegeven dat een enkele overtreding die leidt tot een ongeluk, nog geen aanmerkelijke schuld oplevert, maar wanneer er meerdere verkeersfouten worden gemaakt, zal de schuld aan een verkeersongeluk wel eerder worden vastgesteld.
Het is daarom van belang dat de advocaat zo snel mogelijk een beeld krijgt van de toedracht van het ongeluk. Daartoe zal hij direct het proces-verbaal van de aanrijding opvragen bij de politie c.q. het Openbaar Ministerie. Ook zal hij in overleg met u zich een beeld proberen te vormen.

Indien de Officier van Justitie heeft besloten om uw rijbewijs in te houden, zal – indien uw persoonlijke omstandigheden (werk, medische redenen, etc) daartoe aanleiding geven, onmiddellijk een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank om uw rijbewijs weer terug te krijgen. Vrij snel na de indiening van het klaagschrift ontvangt u een oproeping voor een zitting bij de rechtbank. Tijdens die zitting zal het klaagschrift worden behandeld en zal worden beoordeeld of u uw rijbewijs terug zult krijgen.

Waar nodig werkt de advocaat samen met deskundigen om de toedracht van het ongeluk nader te laten onderzoeken.

< Terug naar Na ongeluk
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden