085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Meer informatie

Proces-verbaal snelheidsovertreding moet ondertekend zijn

Geplaatst op 18 mei 2015

Ingevolge art. 153 Sv dient een proces-verbaal door een opsporingsambtenaar persoonlijk en op ambtseed te worden opgemaakt, gedagtekend en ondertekend. Een door een opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal dat in strijd met art. 153 Sv niet door een opsporingsambtenaar is ondertekend, is niet in de wettelijk voorgeschreven vorm opgemaakt en kan slechts als geschrift in de zin van art. 344, eerste lid aanhef en onder 5º, Sv tot het bewijs meewerken (vgl. HR 16 januari 2007, LJN AZ2481, NJ 2007, 67).Lees meer ›

Inhouding rijbewijs bij snelheidsovertreding

Geplaatst op 09 december 2013

De officier van justitie kan het rijbewijs inhouden, indien:

  1. de ter plaatse toegestane maximumsnelheid met een motorrijtuig anders dan een bromfiets met 50 km/h of meer is overschreden, of
  2. de ter plaatse toegestane maximumsnelheid met 30 km/h of meer is overschreden door een bestuurder van een bromfiets, of
  3. er op grond van andere feiten of omstandigheden ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw een feit als bedoeld in het tweede lid of het derde lid van artikel 164 WVW 1994 zal begaan (recidivecriterium).

Lees meer ›

Verklaring werkgever om rijbewijs terug te krijgen

Geplaatst op 30 juli 2013

U hebt een grotere kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt u uw rijbewijs dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verrichten van uw werkzaamheden en/of voor het woon-werk verkeer. Een verklaring van uw werkgever ter onderbouwing van deze noodzaak kan altijd helpen.Lees meer ›

Brief sturen aan Officier van Justitie

Geplaatst op 30 juli 2013

Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar het CVOM te Utrecht. Daar zal de officier van justitie binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven. Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan hem/haar te schrijven. U moet daarbij wel goed opletten wat u schrijft.Lees meer ›

Niet vermelden tussenliggende afstand bij snelheidsmeting met lasergun leidt tot teruggave rijbewijs

Geplaatst op 03 augustus 2012

Wanneer de politie zich bij de snelheidsmeting niet aan de geldende regels voor een correcte en juiste snelheidsmeting houdt, moet dit leiden tot een teruggave van het rijbewijs en later tot een vrijspraak. Dit heeft de rechtbank Haarlem ook bepaald in een uitspraak van 15 maart 2007, LJN: BA1383. In die zaak ging het om het niet juist vermelden van de afstand van de lasergun tot de rijlijn.Lees meer ›

Rijbewijs terug wegens eigen onderneming

Geplaatst op 03 augustus 2012

Is uw rijbewijs afgepakt door politie/justitie, en heeft u een eigen bedrijf? Dan maakt u een goede kans om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen, mits u uw rijbewijs ook echt nodig heeft voor het verrichten van uw werkzaamheden.Lees meer ›

Klaagschrift indienen tegen invordering of inhouding rijbewijs

Geplaatst op 03 augustus 2012

Wanneer uw rijbewijs door de politie in beslag is genomen (juridisch heet dit: “ingevorderd”), dan kunt u proberen om het rijbewijs snel weer terug te krijgen door een klaagschrift tegen de invordering of inhouding in te dienen bij de rechtbank. Met name bij snelheidsovertredingen maakt u en goede kans om het rijbewijs weer terug te krijgen.Lees meer ›

Rijbewijs terug wegens lichamelijke beperkingen

Geplaatst op 03 augustus 2012

Dat de rechter na de invordering en inhouding van het rijbewijs ook rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene blijkt maar weer uit een uitspraak van de rechtbank Utrecht, van 10 oktober 2011, LJN: BT9012.Lees meer ›

Artikel 164 WVW; rijbewijs ingevorderd na te hard rijden

Geplaatst op 31 juli 2012

Artikel 164 Wegenverkeerswet 1994 regelt in welke gevallen de politie bevoegd is tot invordering van het rijbewijs na rijden onder invloed van alcohol. Omdat het artikel zelf wat lastig te lezen is voor leken, hebben wij het artikel voor u “vertaald” in normaal Nederlands. De vertaling ziet op te hard rijden. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het artikel zich niet uitsluitend hiertoe beperkt.Lees meer ›

< Terug naar Geen categorie
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden