085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Rijbewijs terug wegens eigen onderneming

Is uw rijbewijs afgepakt door politie/justitie, en heeft u een eigen bedrijf? Dan maakt u een goede kans om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen, mits u uw rijbewijs ook echt nodig heeft voor het verrichten van uw werkzaamheden.


Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd en ingehouden dan kunt u tegen die beslissing een klaagschrift indienen bij de rechtbank. De rechtbank kan dan rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld dat u uw rijbewijs nodig hebt voor het verrichten van uw werkzaamheden uit hoofde van uw eigen onderneming. Het is wel belangrijk dat dit zorgvuldig wordt gemotiveerd en onderbouwd. Het is belangrijk dat de juiste verweren worden gevoerd om de kans op teruggave van het rijbewijs te vergroten.

Eigen onderneming

In een uitspraak van de rechtbank Utrecht, van 10 oktober 2011, LJN: BT9008 kreeg de bestuurder zijn rijbewijs terug na een snelheidsovertreding met 69 km/u. Hij had wel een eerdere veroordeling wegens te hard rijden, maar die was van langere tijd geleden. Verder had de man aangevoerd dat hij zijn rijbewijs nodig had voor zijn werk. Hij had een eigen onderneming.

De rechter oordeelde als volgt:

“Maatstaf bij de beoordeling van het onderhavige klaagschrift is allereerst of in dit geval het rijbewijs terecht is ingevorderd en ingehouden, voorts of het voortduren van de inhouding terecht is.

Het rijbewijs van klager is naar het oordeel van de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 164 WVW op goede gronden ingevorderd, nu moet worden aangenomen dat hij de maximumsnelheid heeft overschreden met 50 kilometer per uur of meer, namelijk met 69 kilometer per uur waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur gold.
Vervolgens heeft de officier gelet op het bepaalde in lid 4 van artikel 164 WVW op goede gronden het rijbewijs ingehouden nu ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat klager zich opnieuw zal schuldig maken aan ernstig gevaarlijk verkeersgedrag, gelet op het onverantwoorde rijgedrag van klager.

De rechtbank is echter van oordeel dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan klager in geval van veroordeling geen langere onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen zal worden opgelegd, dan voor de duur van 1 maand. Daarbij is van belang dat klager niet recent is veroordeeld (voor een overtreding van de WVW) terwijl klager voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden
– klager heeft een eigen bedrijf – zijn rijbewijs nodig heeft.

Het klaagschrift zal dan ook gegrond worden verklaard in zoverre, dat teruggave van het rijbewijs wordt gelast met ingang van het moment waarop het rijbewijs 1 maand ingevorderd/ingehouden is geweest.”

Bijstand door advocaat

Het indienen van een klaagschrift kan dus lonen. Het is wel belangrijk dat u het klaagschrift laat opstellen door een gespecialiseerde advocaat die precies weet welke gronden (verweren) hij moet aanvoeren om de kans op teruggave te vergroten. Juist in dit soort zaken, is de rechter vrij in zijn beoordeling en beslissing. Wanneer het klaagschrift op zich genomen, gezien de wet- en regelgeving, terecht is ingevorderd en ingehoud, is het belangrijk dat wij de rechter ervan overtuigen waarom hij in deze zaak, gelet op uw persoonlijke omstandigheden, het rijbewijs moet teruggeven. Met een ervaren advocaat aan uw zijde, die weet hoe rechters denken, is de kans dat u uw rijbewijs terug krijgt het grootst.

< Terug naar Na te hard rijden
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden