085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Straffen rijbewijs ingevorderd

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd gaat het meestal om de zwaardere zaken, waarvoor doorgaans ook hogere straffen voor worden opgelegd. Dit geldt voor de snelheidsovertredingen, maar zeker ook voor het rijden onder invloed van alcohol. Hoe hoger de snelheid of het alcoholgehalte, hoe hoger de straf.


Straffen rijden onder invloed van alcohol

Bij rijden onder invloed van alcohol zien de straffen er volgens de richtlijnen van de rechtbank als volgt uit:
 

Oriëntatiepunten normaal bestuurder (> 5 jaar rijbewijs)
Schaal AAG (Ugl) BAG (‰) Bedrag OBM taakstraf/gevangenisstraf
I 235 – 350 0,54 – 0,80 € 300,–
II 351 – 435 0,81 – 1,00 € 420,–  
III 436 – 500 1,01 – 1,15 € 550,–  
IV 501 – 570 1,16 – 1,30 € 650,–  
V 571 – 650 1,31 – 1,50 € 650,– 6 mnd vw  
VI 651 – 715 1,51 – 1,65 € 750,– 6 mnd ov  
VII 716 – 785 1,66 – 1,80 € 850,– 7 mnd ov  
VIII 786 – 865 1,81 – 2,00 € 950,– 8 mnd ov  
IX 866 – 945 2,01 – 2,15 € 1.000,– 9 mnd ov  
X 946 – 1020 2,16 – 2,35 € 1.100,– 10 mnd ov  
XI 1021 – 1090 2,36 – 2,50 12 mnd ov 28 uur/14 dgn
XII 1091 – 1195 2,51 – 2,75 15 mnd ov 36 uur/18 dgn
XIII 1196 en hoger 2,76 en hoger 18 mnd ov 42 uur/21 dgn
Oriëntatiepunten beginnend bestuurder (> 5 jaar rijbewijs)
Schaal AAG (Ugl) BAG (‰) Bedrag OBM taakstraf/gevangenisstraf
I 95 – 350 0,22 – 0,80 € 250,–
II 351 – 435 0.81 – 1.00 € 350,– 6 mnd vw  
III 436 – 500 1.01 – 1.15 € 450,– 6 mnd vw  
IV 501 – 570 1.16 – 1.30 € 550,– 6 mnd vw  
V 571 – 650 1.31 – 1.50 € 650,– 6 mnd ov  
VI 651 – 715 1.51 – 1.65 € 750,– 6 mnd ov  
VII 716 – 785 1.66 – 1.80 € 850,– 7 mnd ov  
VIII 786 – 865 1.81 – 2.00 € 950,– 8 mnd ov  
IX 866 – 945 2.01 – 2.15 € 1.000,– 9 mnd ov  
X 946 – 1020 2.16 – 2.35 € 1.100,– 10 mnd ov  
XI 1021 – 1090 2.36 – 2.50 12 mnd ov 28 uur/14 dgn
XII 1091 – 1195 2.51 – 2.75 15 mnd ov 36 uur/18 dgn
XIII > 1195 > 2.75 18 mnd ov 42 uur/21 dgn
Oriëntatiepunten bestuurders brom- en snorfiets en gehandicaptenvoertuig
Schaal AAG (Ugl) BAG (‰) Bedrag OBM
I 235 – 435 0,54 – 1,00 € 120,–
II 436 – 650 1,01 – 1,50 € 220,–
III 651 – 870 1,51 – 2,00 € 320,– 6 mnd vw
IV 871 – 1090 2,01 – 2,50 € 420,– 6 mnd ov
V > 1090 > 2,50 € 500,– 9 mnd ov

Nadere toelichting:

De tabellen zijn van toepassing op bestuurders van auto’s, motoren, gehandicaptenvoertuigen met en zonder motor, brom- en snorfietsen en fietsen.

  • Op bestuurders van vrachtauto’s en autobussen is de naast hogere schaal van toepassing. (voorbeeld: bestuurder vrachtauto AAG 600: € 750 + 6 mnd OBM).
  • Bij strafverzwarende omstandigheden, zoals verkeersgevaarlijk gedrag, geldt dat de naast hogere schaal van toepassing is.
  • Relevante recidive binnen een periode van vijf jaar, waarbij sprake is van een onherroepelijke veroordeling voor een soortgelijk feit, heeft eveneens toepassing van de naast hogere schaal tot gevolg.
  • Meervoudige recidive: in ieder geval OBM.
  • Aanvaarding van een transactievoorstel of oplegging van een onherroepelijke strafbeschikking voor een soortgelijk feit binnen een periode van vijf jaar kan als strafverzwarende omstandigheid meewegen bij de strafoplegging. In de strafmotivering dient in een dergelijk geval uitdrukkelijk te worden vermeld dat het een transactie of onherroepelijke strafbeschikking betreft.
  • Ophogingen naar een volgende schaal worden cumulatief toegepast. Dus de vrachtautobestuurder die een aanrijding veroorzaakt en relevante documentatie heeft wordt 1+1+1= 3 schalen hoger beoordeeld.
  • Weigering van de ademanalyse (artikel 163 WVW 1994) wordt in beginsel overeenkomstig schaal IX van tabel rijden onder invloed auto’s en motoren afgedaan.

> Meer informatie straffen bij rijden onder invloed val alcohol


Straffen snelheidsovertreding > 50 km/u

Wanneer het gaat om een snelheidsovertreding van meer dan 50 km/u kan het rijbewijs worden ingevorderd door de politie. Het rijbewijs wordt ingevorderd als voorschot op een uiteindelijk op te leggen ontzegging van de rijbevoegdheid. De duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid en de hoogte van de boete zijn afhankelijk van de ernst van de snelheidsovertreding. Ook verschilt de straf per soort voertuig waarmee de snelheidsovertreding is begaan.

Voor de precieze hoogte van de straf verwijzen wij naar de meest actuele versie van de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en muldergedragingen.

> Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en muldergedragingen

Aanmelden nieuwe zaak

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, zullen wij uw aanmelding direct doorsturen naar een gespecialiseerde advocaat, die u verder kan bijstaan tijdens de strafzaak. De advocaat kan u precies vertellen welke straf u op basis van de richtlijnen kunt verwachten. De advocaat weet precies wat hij moet aanvoeren om uw rijbewijs terug te krijgen, of te behouden, en de geldboete zoveel mogelijk in hoogte te beperken.

< Terug naar Rijbewijs ingevorderd
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden