085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Teruggave rijbewijs binnen 10 dagen

In de wet is bepaald dat de officier van justitie binnen 10 dagen nadat het rijbewijs is ingevorderd moet beslissen wat er met het rijbewijs moet gebeuren. De officier van justitie kan beslissen tot teruggave van het rijbewijs maar hij kan ook besluiten om het rijbewijs voor enkele maanden in te houden. In dit artikel gaan we dieper in op deze termijn en geven wij aan wat u kunt doen om uw rijbewijs snel terug te krijgen.


Ingangsdatum termijn

De termijn van 10 dagen waarbinnen over de eventuele teruggave van het rijbewijs moet zijn beslist vangt aan op de dag na invordering van het rijbewijs. U moet dus pas vanaf de dag nadat het rijbewijs is ingevorderd gaan rekenen.

Beslistermijn teruggave rijbewijs

De in de wet genoemde termijn is een beslistermijn. De termijn betekent niet dat u ook binnen deze termijn al bericht van het CVOM moet hebben ontvangen. Vaak gaan er ook nog enkele dagen verloren met de postverzending van de beslissing, waardoor wij clienten altijd adviseren rekening te houden met een ruimere termijn. Wanneer u binnen 14 dagen na invordering van uw rijbewijs nog geen bericht hebt ontvangen, moet u er zelf achteraan bellen om te informeren naar de stand van zaken.

Contact CVOM: 088-699 6666

Algemene termijnenwet

Op de genoemde termijn van 10 dagen, is de Algemene Termijnenwet van toepassing:

Artikel 1, lid 1: Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
Artikel 3, lid 1: Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei.
Artikel 3, lid 2: Voor de toepassing van deze wet wordt de Goede Vrijdag met de in het vorige lid genoemde dagen gelijkgesteld

Wanneer dus de laatste dag van de 10-dagen-termijn zou vallen op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag, dan wordt de einddatum van de termijn verlengd tot de  maandag of de eerstvolgende andere, doordeweekse dag die niet erkende feestdag betreft. 

Politie vergeet rijbewijs op te sturen

Het gebeurt wel eens dat de politie vergeet om het rijbewijs tijdig in te sturen naar het CVOM. Dat heeft voor u tot voordeel dat de kans groot is dat de officier van justitie bij het CVOM te laat het proces-verbaal over de invordering van het rijbewijs ontvangt en daardoor ook te laat een beslissing kan nemen. In dat geval heeft u geluk, en is de kans groot dat u het rijbewijs direct terugkrijgt.

Rijbewijs niet naar CVOM gestuurd

Van belang is wel om goed na te gaan wat de grondslag van de invordering van het rijbewijs is. Wanneer het rijbewijs op grond van artikel 164 WVW wordt ingevorderd, zal het rijbewijs naar het CVOM wordt doorgestuurd. Dit noemen we het strafrechtelijke traject. De officier van justitie bij het CVOM dient dan een beslissing te nemen over de eventuele teruggave van het rijbewijs. 
Het kan echter ook zijn dat het rijbewijs op grond van artikel 130 WVW wordt ingevorderd. In dat geval zal het rijbewijs naar het CBR worden doorgestuurd. Het CBR heeft dan een termijn van maar liefst 4 weken na ontvangst van de mededeling.

Indienen klaagschrift

Wanneer uw rijbewijs door de officier van justitie wordt ingehouden, hoeft u zich niet bij deze beslissing neer te leggen. U kunt nog een klaagschrift indienen bij de rechtbank. In de meeste gevallen krijgt u het rijbewijs via de rechter vrij snel terug. Indien u erg veel haast hebt om het rijbewijs terug te krijgen, kunnen we ook meteen nadat het rijbewijs is ingevorderd dit klaagschrift indienen. Wij hoeven de beslissing van de officier van justitie dan niet af te wachten.

> Meer informatie teruggave rijbewijs binnen 10 dagen

< Terug naar rijbewijs terug
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden