085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Geplaatst op: 02 juli 2019

Contact

 1. Wanneer u wilt e-mailen naar ons, dan kan dit gericht. Vul hier onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
 2. Voornamen*
 3. Achternaam*
 4. Adres*
 5. Postcode*
 6. Woonplaats*
 7. Telefoonnummer*
 8. E-mailadres*
 9. Reactie, vraag of opmerking*

› Zaak aanmelden

Meld uw zaak nu geheel vrijblijvend aan.


Mijn rijbewijs is in beslag genomen…

Maak uw keuze… Na alcoholNa drugsTe hard rijdenNa ongelukNa gevaarlijk rijgedrag ‹ Keer terug naar homepage


Direct hulp bij ingevorderd rijbewijs

Is uw rijbewijs door de politie ingevorderd? Wij helpen u om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen.
Meer over het terugkrijgen van uw rijbewijs >

Wie zijn wij?

Rijbewijsinbeslaggenomen.nl is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk, een landelijk netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten in heel Nederland.
Meer over StrafrechtenadvocatenNetwerk ›

Speciaal voordeeltarief!

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.
Meer informatie over rechtsbijstand ›

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat bij u in de regio. Wij werken samen met strafrechtspecialisten in heel Nederland, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.
Meer informatie over onze werkwijze >

Onderzoek naar de rijgeschiktheid?

Moet u binnenkort deelnemen aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid? Bereid u goed voor, en download onze uitgebreide informatiebrochure!
Meer over onderzoek naar de rijgeschiktheid ›


Rijbewijs ingevorderd

Geplaatst op: 02 juli 2019

Rijbewijs bestuursrechtelijk ingevorderd ivm CBR (art. 130 WVW)

Geplaatst op 09 december 2013

Het rijbewijs kan door de politie ook worden ingevorderd op grond van het bepaalde in artikel 130 WVW 1994.Dit is het geval als de houder van een rijbewijs vermoedelijk onvoldoende rijvaardig dan wel onvoldoende lichamelijk of geestelijk geschikt is. Dit is onder meer het geval, wanneer de bestuurder deelnemer is aan het alcoholslotprogramma en hij het misdrijf van artikel 8, lid 4, aanhef en onder b, WVW 1994 of artikel 9, lid 9 WVW 1994 begaat.Lees meer ›

Procedure na ingevorderd rijbewijs

Geplaatst op 09 december 2013

De officier van justitie beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien dagen na de dag van invordering over de inhouding van het rijbewijs. E.e.a. met inachtneming van de Algemene Termijnenwet.Lees meer ›

Rijbewijs invorderen – criteria OM

Geplaatst op 09 december 2013

Voor het invorderen van het rijbewijs bestaan vaste eisen. In dit artikel bespreken wij aan welke eisen voldaan moet zijn, om het rijbewijs te kunnen invorderen.Lees meer ›

Rijbewijs ingevorderd voorbeeldbrief officier van justitie

Geplaatst op 02 november 2013

Wanneer uw rijbewijs door de officier van justitie is ingevorderd, wilt u het rijbewijs uiteraard zo snel mogelijk terug krijgen. De officier van justitie moet binnen 10 dagen na invordering van het rijbewijs beslissen of hij het rijbewijs aan u teruggeeft, of dat hij het rijbewijs langer inhoudt. U kunt in die periode proberen het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen door de officier van justitie een brief te sturen.Lees meer ›

Rijbewijs terugvorderen

Geplaatst op 02 november 2013

Wilt u uw rijbewijs terugvorderen nadat deze door de politie is afgepakt, dan kunt u een brief sturen naar de officier van justitie waarin u uitlegt waarom u uw rijbewijs niet kunt missen. Ook kunt u uw rijbewijs terugvorderen door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Het terugvorderen van het rijbewijs is niet eenvoudig, en vereist de nodige kennis en ervaring. U kunt het zelf proberen, en soms heeft u nog wel een kans om het rijbewijs zelf terug te vorderen, maar als uw rijbewijs echt belangrijk voor u is, kunt u dit beter overlaten aan een gespecialiseerde advocaat die precies weet wat hij moet aanvoeren voor het terugvorderen van uw rijbewijs.Lees meer ›

Bezwaarschrift na ingevorderd rijbewijs

Geplaatst op 29 oktober 2013

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, kunt u eerst een brief sturen naar de officier van justitie om uw rijbewijs terug te vragen. U doet er echter vaak verstandiger aan om direct (tevens) een bezwaarschrift in te dienen op grond van artikel 164 WVW om zo de rechtbank te vragen het ingevorderde rijbewijs aan u terug te geven. Men wacht vaak eerst de termijn van 10 dagen af, waarbinnen de officier van justitie moet beslissen of hij het ingevorderde rijbewijs terug geeft, of dat hij het ingevorderde rijbewijs voor een aantal maanden inhoudt. Dat hoeft echter niet. U mag ook direct een klaagschrift indienen nadat het rijbewijs terug te krijgen. Hoe eerder u het klaagschrift indient, hoe eerder u het rijbewijs terug kunt hebben.Lees meer ›

Advocaat nodig ivm ingevorderd rijbewijs

Geplaatst op 08 september 2013

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, wilt u deze uiteraard zo spoedig mogelijk terug. U kunt zelf een brief sturen aan de officier van justitie, waarin u vraagt om teruggave van het ingevorderde rijbewijs, en (later) kunt u zelf een klaagschrift indienen na inhouding van het rijbewijs, maar als het rijbewijs echt belangrijk voor u is, doet u er verstandiger aan om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan namens u een brief sturen en/of een klaagschrift indienen bij de rechtbank om uw ingevorderde rijbewijs terug te krijgen.Lees meer ›

Veelgestelde vragen – rijbewijs ingevorderd

Geplaatst op 08 september 2013


Lees meer ›

Schadevergoeding ingevorderd rijbewijs

Geplaatst op 08 september 2013

Wanneer blijkt dat de politie ten onrechte uw rijbewijs heeft ingevorderd, hebt u recht op schadevergoeding. Het rijbewijs is onterecht ingevorderd wanneer u later door de rechter wordt vrijgesproken. Ook na een sepot hebt u recht op schadevergoeding wegens een onterecht ingevorderd rijbewijs.Lees meer ›

Bezwaarschrift/klaagschrift na ingevorderd rijbewijs

Geplaatst op 07 september 2013

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd of ingehouden, kunt u hiertegen een klaagschrift indienen. In de volksmond heeft men het vaak ook over het indienen van een bezwaarschrift. Op zich maakt het niet uit hoe u het noemt: bezwaarschrift of klaagschrift, het komt op hetzelfde neer. U maakt uw bezwaren kenbaar nadat uw rijbewijs is ingevorderd en/of ingehouden.Lees meer ›

Wanneer rijbewijs ingevorderd na alcohol

Geplaatst op 07 september 2013

Is uw rijbewijs ingevorderd door de politie na rijden onder invloed van alcohol? Het rijbewijs mag worden ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van 570 µgl. Dat staat gelijk aan een bloedalcoholgehalte van 1,3‰. Bij beginnend bestuurders mag het rijbewijs worden ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van 350 µgl, oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8‰.

Lees meer ›

Wanneer rijbewijs ingevorderd ivm snelheid (te hard rijden)

Geplaatst op 07 september 2013

Is uw rijbewijs ingevorderd door de politie in verband met een snelheidsovertreding? Het rijbewijs mag worden ingevorderd bij een snelheidsovertreding van meer dan 50 km/u. Te hard rijden levert altijd een risico op dat uw rijbewijs wordt ingevorderd.

Lees meer ›

Straffen rijbewijs ingevorderd

Geplaatst op 19 juli 2012

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd gaat het meestal om de zwaardere zaken, waarvoor doorgaans ook hogere straffen voor worden opgelegd. Dit geldt voor de snelheidsovertredingen, maar zeker ook voor het rijden onder invloed van alcohol. Hoe hoger de snelheid of het alcoholgehalte, hoe hoger de straf.

Lees meer ›


Geplaatst op: 25 juni 2019

Meer informatie

Geen schadevergoeding ondanks vrijspraak rijden onder invloed van drugs

Geplaatst op 03 augustus 2012

Niet in alle gevallen kent de rechtbank schadevergoeding toe aan de bestuurder die zijn vrijgesproken voor rijden onder invloed van drugs. De wet stelt namelijk als voorwaarde dat er gronden van billijkheid moeten zijn voor de toekenning van schadevergoeding. Onder omstandigheden kan de schadevergoeding op die grond worden geweigerd.Lees meer ›


Geplaatst op: 25 juni 2019

Meer informatie

Alcoholslotprogramma opgelegd; rijbewijs terug via kort geding

Geplaatst op 22 september 2014

Heeft het CBR aan u een alcoholslotprogramma opgelegd? Kunt u niet deelnemen aan het alcoholslotprogramma omdat u de kosten hiervoor niet kunt betalen en is daarom uw rijbewijs voor 5 jaar ongeldig verklaard. Heeft u uw rijbewijs nodig om weer aan het werk te kunnen? Via een kort geding kunt u van het alcoholslot afkomen. Dit volgt uit een uitspraak van het gerechtshof Den Haag, van 3 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2975. Pas wel op: het gaat om een individuele beoordeling van personen die niet deelnamen aan het alcoholslotprogramma en daardoor hun rijbewijs voor 5 jaar ongeldig zou zijn. Dit is een belangrijke overwinning op het CBR. Lees meer ›

Inhoudelijke gronden tot inhouding van het rijbewijs bij rijden onder invloed

Geplaatst op 09 december 2013

De officier van justitie kan tot inhouding van het rijbewijs beslissen, indien:

 1. uit het resultaat van de ademanalyse blijkt dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 570 µg/l, onderscheidenlijk uit het resultaat van het bloedonderzoek blijkt dat het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger is dan 1,3 promille, of
 2. bij het ontbreken van het resultaat van een ademanalyse of bloedonderzoek, een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 570 µg/l, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger is dan 1,3 promille, of
 3. uit het resultaat van de ademanalyse blijkt dat het alcoholgehalte van de adem van de beginnende bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig (inclusief de bromfiets) of van de bestuurder aan wie deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd, hoger is dan 350 µg/l, onderscheidenlijk uit het resultaat van het bloedonderzoek blijkt dat het alcoholgehalte van het bloed van die bestuurder hoger is dan 0,8 promille, of
 4. bij het ontbreken van het resultaat van een ademanalyse of bloedonderzoek, een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de beginnende bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig (inclusief de bromfiets) of van de bestuurder aan wie deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd, hoger is dan 350 µg/l, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van die bestuurder hoger is dan 0,8 promille, of
 5. er op grond van andere feiten of omstandigheden ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw een feit als bedoeld in het tweede lid of het derde lid van artikel 164 WVW 1994 zal begaan (recidivecriterium). Lees meer ›

Duur rijverbod na rijden onder invloed van alcohol

Geplaatst op 18 oktober 2013

Een rijverbod wordt opgelegd aan bestuurders die hebben gereden onder invloed van alcohol. De duur van het rijverbod is afhankelijk van de hoogte van het ademalcoholgehalte dat tijdens de blaastest op het politiebureau is vastgesteld. In alle gevallen krijgt u bij overschrijding van de maximale hoeveelheid alcohol (88 µgl voor beginnend bestuurders, en 220 µgl voor gevorderde bestuurders met meer dan 5 jaar een rijbewijs) een rijverbod opgelegd. Lees meer ›

Bloedonderzoek ivm alcohol pas na 1 uur

Geplaatst op 08 augustus 2013

Het alcoholonderzoek kan plaatsvinden via een ademtest, waarbij de verdachte moet blazen in een ademanalyseapparaat op het politiebureau, maar ook via een bloedonderzoek. In dat geval wordt er bloed afgenomen door een arts, in het bijzijn van een politieagent. Het bloedonderzoek, is net als het ademonderzoek met de nodige waarborgen omkleed. In het Besluit alcoholonderzoeken staat precies beschreven welke procedurevoorschriften er gelden voor het bloedonderzoek. Lees meer ›

Tolk aanwezig bij alcoholonderzoek

Geplaatst op 08 augustus 2013

Wanneer de verdachte de Nederlandse taal onvoldoende machtig is, moet er een tolk worden ingeschakeld voor de vertaling van het alcoholonderzoek. De tolk moet al hetgeen tijdens het alcoholonderzoek tegen de verdachte wordt gezegd vertalen. Desnoods moet de politie een tolk regelen via de Tolkentelefoon, waardoor de vertaling van het alcoholonderzoek verloopt via de speaker. Indien geen tolk wordt ingeschakeld, kan dat tot gevolg hebben dat er geen geldig alcoholonderzoek heeft plaatsgevonden, waardoor het resultaat van de ademanalyse onbetrouwbaar is, en niet gebruikt mag worden voor het bewijs. Lees meer ›

Recht op tegenonderzoek bij blaastest

Geplaatst op 01 augustus 2013

Artikel 10a van het Besluit alcoholonderzoeken regelt dat onmiddellijk na het vernemen van het resultaat van de ademanalyse, de verdachte kan verzoeken om een tegenonderzoek. Dit onderzoek wordt voor rekening van de verdachte verricht in de vorm van een bloedproef of bij medische bezwaren een vervangende urineproef. De bloedproef is op dit moment als tegenonderzoek het meest doelmatig en biedt de verdachte de meest objectieve vorm van tegenonderzoek. Lees meer ›

Zelf brief aan Officier van Justitie sturen

Geplaatst op 30 juli 2013

Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar het CVOM te Utrecht. Daar zal de officier van justitie binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven. Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan hem/haar te schrijven. U moet daarbij wel goed opletten wat u schrijft. Lees meer ›

Verklaring werkgever om rijbewijs terug te krijgen

Geplaatst op 30 juli 2013

U hebt een grotere kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt u uw rijbewijs dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verrichten van uw werkzaamheden en/of voor het woon-werk verkeer. Een verklaring van uw werkgever ter onderbouwing van deze noodzaak kan altijd helpen. Lees meer ›

Schadevergoeding na onterechte inhouding rijbewijs

Geplaatst op 02 augustus 2012

Wat veel mensen niet weten is dat zij recht hebben op schadevergoeding wanneer – achteraf bezien – de Officier van Justitie ten onrechte het rijbewijs heeft ingehouden.Voorwaarde voor schadevergoeding te krijgen is dat de strafzaak is geeindigd door een vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of door een (politie)sepot. Lees meer ›

Slechts eenmaal mogelijkheid indienen bezwaarschrift tegen inhouding rijbewijs

Geplaatst op 02 augustus 2012

Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen brengt mee dat in het algemeen niet meer dan één keer kan worden geklaagd over de inhouding van een rijbewijs als bedoeld in artikel 164 van de Wegenverkeerswet 1994. Slechts door het aanwenden van een hogere voorziening kan de rechterlijke beslissing worden aangetast. Lees meer ›

Artikel 164 WVW; rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed van alcohol

Geplaatst op 31 juli 2012

Artikel 164 Wegenverkeerswet 1994 regelt in welke gevallen de politie bevoegd is tot invordering van het rijbewijs na rijden onder invloed van alcohol. Omdat het artikel zelf wat lastig te lezen is voor leken, hebben wij het artikel voor u “vertaald” in normaal Nederlands. De vertaling ziet op de gedraging van het rijden onder invloed van alcohol. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het artikel zich niet uitsluitend hiertoe beperkt. Lees meer ›

Straf en maatregel

Geplaatst op 19 juli 2012

Vaak willen onze cliënten toch wel weten welke straf en maatregel zij kunnen verwachten. Over het algemeen kunnen wij van te voren een redelijke inschatting maken. Rechters hanteren namelijk vaste richtlijnen (oriëntatiepunten) op basis van het geconstateerde adem-/ of bloedalcoholgehalte.
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, is er vaak wel ruimte om van deze richtlijnen af te wijken, en daarom is het vaak verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat. Heeft u bijvoorbeeld uw rijbewijs nodig voor uw werk, dan wil de rechter daar nog wel eens rekening mee houden, mits dit in voldoende mate is onderbouwd. In dat geval moet u dan wel rekening houden met een hogere geldboete.

Richtlijn van rechtbank

De richtlijn van de rechtbanken ziet er als volgt uit:Lees meer ›


Geplaatst op: 25 juni 2019

Procedure rijbewijs terug na alcohol

Na invordering wordt het rijbewijs doorgestuurd naar de officier van justitie in het  arrondissement waar u bent aangehouden. De officier van justitie moet binnen 10 dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Het rijbewijs kan voor 6 maanden worden ingehouden of moet aan u worden teruggegeven.

Soms is het mogelijk om de beslissing van de officier van justitie te beïnvloeden door nog binnen die termijn van 10 dagen een brief aan het CVOM  te sturen. De toegewezen advocaat zal dit – in overleg met u – zo spoedig mogelijk doen. Ondertussen worden alvast voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een klaagschrift voor het geval de officier van justitie besluit tot inhouding van het rijbewijs. Ook zal de advocaat het proces-verbaal opvragen bij justitie zodat direct kan worden nagaan of de politie zich heeft gehouden aan alle regels en voorschriften die in acht genomen moeten worden bij het alcoholonderzoek.

Wanneer de officier van justitie inderdaad besluit om uw rijbewijs in te houden, kan de advocaat op korte termijn het klaagschrift indienen bij de rechtbank. Hierdoor gaat geen kostbare tijd verloren zodat u nog sneller over uw rijbewijs kunt beschikken. U hebt al een uitgebreid klaagschrift voor € 475,00.

Vrij snel na de indiening van het klaagschrift ontvangt u een oproeping voor een zitting bij de rechtbank.  Tijdens die zitting zal het klaagschrift worden behandeld en zal worden beoordeeld of u uw rijbewijs terug zult krijgen. Met name uw persoonlijke omstandigheden kunnen hier van doorslaggevend belang zijn. Heeft u uw rijbewijs nodig voor uw werk, medische redenen of spelen er andere zwaarwegende omstandigheden, meld dit dan altijd aan de advocaat.

TIPS

1) Verklaring werkgever
U hebt een grotere kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt u uw rijbewijs dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor het verrichten van uw werkzaamheden en/of voor het woon-werk verkeer. Een verklaring van uw werkgever ter onderbouwing van deze noodzaak kan altijd helpen.

Meer over verklaring werkgever>

2) Brief sturen aan Officier van Justitie
U kunt alvast zelf een brief sturen naar de Officier van Justitie sturen om uw rijbewijs terug te krijgen. In de brief legt u bijvoorbeeld uit dat het rijden onder invloed een incident is geweest, dat u er veel spijt van heeft en dat u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk.

Meer over brief aan Officier van Justitie>


Gespecialiseerde advocaat

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk uw rijbewijs terugkrijgt. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in dit soort procedures en weten precies wat zij moeten aanvoeren om de kans te vergroten dat het rijbewijs an u wordt teruggegeven. Meld uw zaak daarom zo spoedig mogelijk bij ons aan. Wij zullen u vervolgens in contact brengen met een van de gespecialiseerde advocaten uit ons netwerk.


Regels invordering na gebruik van alcohol

Geplaatst op: 25 juni 2019

Artikel 164 WVW bepaalt wanneer de politie het rijbewijs mag invorderen na rijden onder invloed. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een beginnend bestuurder, die zijn/haar rijbewijs minder dan 5 jaar geleden heeft behaald, en een normaal bestuurder.

Bij een beginnend bestuurder is er eerder sprake van een overschrijding van het maximaal toegestane alcoholpromillage (na een bloedproef) of ademalcoholgehalte (na een blaastest), en wordt ook eerder het rijbewijs ingevorderd en ingehouden. Het rijbewijs wordt al ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van meer dan 350 µgl oftewel 0,8‰.
Waar men vroeger nog uw rijbewijs terug kreeg wanneer bij een beginnend bestuurder het ademalcoholgehalte niet meer dan 570 µgl (oftewel 1,3‰) bedroeg, en het de eerste keer betrof, is de kans tegenwoordig veel kleiner dat de officier van justitie ambtshalve tot teruggave besluit. Per 1 juni 2011 is de wet gewijzigd waardoor de officier van justitie veel eerder bevoegd is om het rijbewijs voor een lange periode in te houden.
U kunt uw rijbewijs dan alleen nog terug krijgen door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank.

In tabel:

BEGINNEND BESTUURDER
(rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit)
Alcoholgehalte in de adem (µgl)Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
Maximaal toegestaan> 88 µgl>0,2 ‰
Invorderen en inhouden>350 µgl>0,8

Bij een normaal bestuurder is er sprake van een overschrijding van het maximaal toegestane ademalcoholgehalte (na een blaastest) of alcoholpromillage (na een bloedproef) bij respectievelijk meer 220 µgl dan oftewel 0,5‰. Het rijbewijs wordt ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van meer dan 570 µgl oftewel 1,3‰. Ook voor bestuurders die langer dan vijf jaar over een rijbewijs beschikken, geldt de aanscherping van de wet. Vanaf 570 µgl is de officier van justitie ook bevoegd tot inhouding.

In tabel:

NORMAAL BESTUURDERAlcoholgehalte in de adem (µgl) .                            Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
Maximaal toegestaan>220 µgl >0,5 ‰
Invordering>570 µgl>1,3 ‰

zaag

Geplaatst op: 24 juni 2019

Rijbewijs in beslag genomen | ingevorderd | ongeldig verklaard | afgepakt na gevaarlijk rijgedrag

Geplaatst op: 06 juni 2019

De politie heeft de bevoegdheid om het rijbewijs in te vorderen wanneer door een overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht. Bij gevaarlijk rijgedrag gaat het om een overtreding van het kapstokartikel 5 WVW.
In de praktijk komt het erop neer dat de politie enige tijd een bestuurder volgt en hiervan een zogenaamd proces-verbaal van bevindingen opmaakt. Indien de politie meent dat er sprake is van verkeersgevaarlijk rijgedrag, vorderen zij het rijbewijs in.

Vaak is het de vraag of de politieagenten alles wel goed hebben kunnen zien. De politieagenten kunnen dan als getuige worden gehoord teneinde eventuele onjuistheden in hun verklaringen aan te kunnen tonen.
Maar zelfs als het klopt wat de politie heeft verklaard, bestaat de mogelijkheid om op grond van uw persoonlijke omstandigheden (werk, medische redenen, etc) het rijbewijs terug te krijgen. Zeker wanneer het de eerste keer betreft dat u hiervoor bent staande gehouden, heeft u een goede kans om uw rijbewijs terug te krijgen. Wij kunnen u hierbij helpen. Wij zullen namens u een klaagschrift indienen bij de rechtbank en direct een afschrift opvragen van het proces-verbaal dat de politie heeft opgemaakt. Zeker in dit soort zaken is het van belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het (verkeers)strafrecht en weten precies hoe zij uw rijbewijs zo snel mogelijk terug moeten krijgen.

Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt.


Rijbewijs kwijt na dronken rijden

Geplaatst op: 04 december 2015

Wanneer u bent aangehouden vanwege dronken rijden, loopt u het risico om het rijbewijs kwijt te raken. Of u daadwerkelijk het rijbewijs kwijt raakt bij dronken rijden, is afhankelijk van het alcoholgehalte.

Tegenwoordig loopt u het risico om via 3 procedures het rijbewijs kwijt te raken bij dronken rijden:

 1. Strafrecht; rijbewijs kwijt door invordering na dronken rijden
 2. CBR; rijbewijs kwijt door ongeldig verklaring na dronken rijden
 3. RDW; rijbewijs kwijt door ongeldig verklaring bij recidief dronken rijden

Strafrecht bij dronken rijden

Bij dronken rijden raakt u het rijbewijs kwijt vanaf een ademalcoholgehalte 570 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰. Voor beginnend bestuurders (die minder dan < 5 jaar hun rijbewijs hebben) gelden lagere alcoholgrenzen raakt u het rijbewijs al kwijt bij dronken rijden vanaf een ademalcoholgehalte 350 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰.

In tabel ziet dit er als volgt uit:

 Rijbewijs kwijt bij dronken rijden.. Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
 NORMAAL BESTUURDERS > 570 µgl > 1,3 ‰
 BEGINNEND BESTUURDER > 350 µgl > 0,8 ‰

Meer informatie rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed (Advocaat-verkeersstrafrecht.nl)
> Meer informatie rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed (Rijbewijs-ingevorderd-alcohol.nl)

CBR bij dronken rijden

Wanneer u bent aangehouden vanwege dronken rijden kunt u ook via het CBR het rijbewijs kwijt raken. In wezen is dit risico alleen aanwezig wanneer er sprake is van een alcoholgehalte van > 570 µg/l voor beginnend bestuurders of > 785 µg/l voor normaal bestuurders. Ook bij recidief dronken rijden loopt u het risico om het rijbewijs tevens kwijt te raken via het CBR. U krijgt dan een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd en u loopt het risico om het rijbewijs voor meer dan een jaar kwijt te raken. 

> Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (CBR-advocaat.nl)
> Informatiebrochure onderzoek naar de rijgeschiktheid (Onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl)

Recidiveregeling bij dronken rijden

Tegenwoordig is er nog een derde manier waarop u het rijbewijs kwijt kunt rijden wanneer u bent aangehouden wegens dronken rijden: de recidiveregeling alcohol. Bent u in de afgelopen vijf jaren al eens eerder gepakt wegens dronken rijden en hebt u nu meer dan 570 µg/l geblazen, dan zal uw rijbewijs ongeldig worden verklaard vanwege de recidiveregeling van artikel 123b WVW. 

> Meer informatie recidiveregeling bij dronken rijden

Klaagschrift na rijbewijs kwijt

Indien u het rijbewijs dringend nodig hebt vanwege uw werk of belangrijke sociale verplichtingen, kunt u het rijbewijs terugkrijgen door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Wij adviseren u wel om dit te laten door door een gespecialiseerde advocaat.

 • U hebt namelijk maar een kans om het rijbewijs terug te krijgen; hoger beroep is niet mogelijk en cassatie bij de Hoge Raad duurt te lang
 • Alleen een gespecialiseerde advocaat weet wat er aangevoerd moet worden om het rijbewijs terug te krijgen
 • De advocaat zal direct voor u beoordelen of de politie de voorschriften voor het alcoholonderzoek heeft nageleefd
 • U wordt goed voorbereid op de procedure
 • U kunt via een advocaat al weer binnen 2 – 3 weken uw rijbewijs terug hebben

> Meer informatie indienen klaagschrift / bezwaarschrift


Klaagschrift na ingehouden rijbewijs

Geplaatst op: 28 oktober 2013

Wanneer uw rijbewijs door de officier van justitie wordt ingehouden, wilt u deze uiteraard zo spoedig mogelijk terug. Het heeft in die gevallen geen zin meer om een brief te sturen naar de officier van justitie. De enige kans om het ingehouden rijbewijs terug te krijgen, is door een klaagschrift in te laten dienen bij de rechtbank.


Vormvrij klaagschrift

Het klaagschrift dat u moet indienen bij de rechtbank om het ingehouden rijbewijs terug te krijgen is vormvrij. Dat betekent dat het klaagschrift niet aan bepaalde eisen hoeft te voldoen. Het belangrijkste is dat in het klaagschrift uw naam- en adresgegevens staan vermeld, en het parketnummer van de zaak. Ook moet u in het klaagschrift vermelden om welke redenen u meent dat het ingehouden rijbewijs aan u terug moet worden gegeven.

Gronden teruggave ingehouden rijbewijs

De gronden die u kunt aanvoeren om het ingehouden rijbewijs terug te krijgen, zijn afhankelijk van de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke omstandigheden.

Allereerst is het belangrijk dat u nagaat of het alcoholonderzoek op de juiste wijze is verricht. Steeds vaker komt het voor dat door de politie fouten tijdens het alcoholonderzoek worden gemaakt. Datzelfde geldt, doch in mindere mate, wanneer het rijbewijs is ingehouden na te hard rijden, of drugsgebruik, of gevaarlijk rijgedrag. 

Verder moet de beslissing om het rijbewijs in te houden binnen 10 dagen na invordering zijn genomen. Is de beslissing te laat genomen, dan had de officier van justitie om die reden het rijbewijs al aan u terug moeten geven. Ook dat kunt u dan als verweer aanvoeren in het klaagschrift.

Ook moet de beslissing tot inhouding door de officier van justitie zelf zijn genomen. Deze beslissing mag niet worden gedelegeerd aan een parketsecretaris.

Belangrijk zijn verder uw persoonlijke belangen bij het terugkrijgen van het ingehouden rijbewijs. Wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor het werk, is dat altijd een goede grond om teruggave te verzoeken. Ook bijzondere medische redenen, bijv. dat u slecht ter been bent, kunnen een reden voor teruggave opleveren. Heeft u het rijbewijs alleen nodig voor woon-werk-verkeer, dan wordt het vaak al weer moeilijker om het rijbewijs terug te krijgen. En is het alleen voor de dagelijkse bezigheden, dan zal de rechter vaak sneller oordelen dat uw belang niet zo groot is om het rijbewijs terug te krijgen.

Klaagschrift indienen door advocaat

Hoewel u ook zelf een klaagschrift kunt indienen om het ingehouden rijbewijs terug te krijgen, kunt u dit vaak beter overlaten een gespecialiseerde advocaat, die op basis van zijn kennis en ervaring precies weet wat hij moet aanvoeren om de kans om het rijbewijs terug te krijgen zo groot mogelijk te maken.

De advocaat zal zich stellen als uw advocaat bij het parket van de officier van justitie en daarbij direct het proces-verbaal en alle overige processtukken opvragen. Het proces-verbaal is het dossier dat door de politie is opgemaakt. Op basis hiervan kan de advocaat nagaan of aan alle voorschriften voor het alcoholonderzoek of de vaststelling van de snelheid is voldaan. Constateert hij gebreken, dan zal hij dit onmiddellijk aanvoeren.

Lukt het niet op formele gronden, dan zal de advocaat een verzoek tot teruggave baseren op de omstandigheden van het concrete geval en uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of om andere redenen, dan zal de advocaat dat namens u aanvoeren. De advocaat weet precies wat hij moet aanvoeren om de rechter ervan te overtuigen dat u niet zonder uw rijbewijs kunt.

De advocaat houdt steeds nauw contact met u, en zal u volledig adviseren over uw mogelijkheden en de te voeren verweren. Ook zal de advocaat u voor de zitting voorbereiden op hetgeen u wel en niet kunt verklaren.

Kosten advocaat

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar u weet ook dat u nooit teveel betaalt.

Onze advocaten werken ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, beter bekend als een pro deo advocaat. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en vermogen twee jaar terug. Dat is de basis waarop een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt beoordeeld. Indien u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, betaalt u hoogstens een geringe eigen bijdrage, die u in bepaalde gevallen ook nog eens terug kunt krijgen via de bijzondere bijstand bij een Wwb-uitkering.

Komt u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking, dan hanteren de bij ons netwerk aangesloten advocaten een tarief van slechts € 135,00 excl. BTW per uur. Dit is een speciaal overeengekomen voordeeltarief dat alleen geldt voor aanmeldingen via deze website.

Wij werken ook met vaste bedragen; Wij kunnen al een uitgebreid klaagschrift voor u opstellen vanaf € 475,00


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden