085-0668825 (dagelijks 8.00 - 22.00u)

 

Regels invordering na betrokkenheid bij een verkeersongeluk

De mogelijkheden voor de Officier van Justitie om het rijbewijs in te vorderen na een verkeersongeluk zijn mede afhankelijk van de ernst van het ongeval en de vraag of u schuld heeft aan het ongeval.

Vaak is het zo dat bij ernstige ongevallen, waarbij dodelijke slachtoffers zijn te betreuren, de politie standaard het rijbewijs invordert. Dit is niet altijd terecht. De wet geeft in artikel 164 lid 2 en 3 WVW een limitatieve opsomming van de gevallen waarin het rijbewijs kan worden ingevorderd.
In artikel 164 lid 2 WVW wordt een opsomming van de bekende overtredingen gegeven als rijden onder invloed en snelheidsovertredingen:

a. Wanneer het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger blijkt te zijn dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed;
b. Wanneer het alcoholgehalte van de adem van de beginnende bestuurder hoger is dan 350 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, onderscheidenlijk het alcoholgehalte van het bloed van de bestuurder hoger blijkt te zijn dan 0,8 milligram alcohol per milliliter bloed;
c. Bij weigering medewerking aan het alcoholonderzoek
d. Bij snelheidsoverschrijdingen met 50 km/u of meer, in geval van staandehouding van de bestuurder;
e. Bij snelheidsoverschrijdingen op de bromfiets met 30 km/u of meer, in geval van staandehouding van de bestuurder.

Wanneer er dus alcohol, drugs in het spel is, of in geval van forse snelheidsoverschrijdingen kan de politie het rijbewijs invorderen.
Daarnaast noemt artikel 164 WVW lid 3 nog een tweede grond, namelijk wanneer door de overtreding de verkeersveiligheid ernstig in gevaar is gebracht.

Met name deze laatste grond, wordt vaak gebruikt als grondslag voor de invordering van het rijbewijs na een ongeval. Bij een verkeersongeval is in de ogen van de politie per definitie de verkeersveiligheid ernstig in gevaar gebracht. De vraag is echter of de persoon van wie de politie het rijbewijs invordert, ook altijd de overtreder is, en derhalve schuld heeft aan het ongeval. Daarnaast is het niet de bedoeling dat door de invordering van het rijbewijs alvast een voorschot wordt genomen op de misschien later op te leggen straf. Uitgangspunt is nog altijd dat een verdachte onschuldig is, totdat hij later door een rechter wordt veroordeeld. Zeker wanneer u tevens uw rijbewijs nodig hebt voor uw rijbewijs of andere urgente redenen, adviseren wij u altijd om een klaagschrift in te dienen tegen de inhouding van het rijbewijs.

< Terug naar Informatie
< Terug naar Na ongeluk
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden